SINTEF Industri i Grenland (Tel-Tek)

SINTEF er et oppdragsinstitutt som leverer forskningsbaserte løsninger og tjenester som skaper verdi for kunder nasjonalt og internasjonalt. Med vår flerfaglige kunnskapsbase og avanserte laboratorier som fundament, utvikler vi − i tett samarbeid med våre kunder og samarbeidspartnere − teknologi og tverrfaglige løsninger innen et bredt spekter av markeds- og fagområder. SINETFs visjon er «teknologi for et bedre samfunn» og gjøres ved å bidra til samfunnsnytte og konkurransekraft gjennom å realisere FNs bærekraftmål.

Gruppen SINTEF TelTek er lokalisert i nye lokaler på Herøya Forskningspark. I SINTEF er denne er gruppen er en del av avdeling for Prosessteknologi og ligger organisert under instituttet SINTEF Industri. Gruppen jobber med mange ulike tema innen fagområder for forbedret prosessteknologi, slik som prosessdigitalisering, industriell sirkulærøkonomi og pulverteknologi, bærekraftige karbonsykluser (herunder CCUS) og tidligfase kostnadsestimering (teknoøkonomi).

SINTEF Industri i Grenland bistår også våre kunder og samarbeidspartnere i å komme i kontakt med riktig kompetanse og ekspertise hos de mer en 2000 høyt kvalifiserte ansatte i stor-SINTEF.

  • Kontaktperson :
    Karsten Rabe
  • Telefon:
    +47 922 14 558
  • E-post:
    karsten.rabe@sintef.no