Konsernet har cirka 650 ansatte, en gjennomsnittlig kraftproduksjon på cirka 6 TWh, over 207 000 nettkunder og en omsetning på cirka 3 milliarder kroner.

Skagerak produserer strøm og varme fra fornybare kilder, et viktig bidrag i det grønne skiftet. Med satsing på økt digitalisering og nye fleksible arbeidsformer skal Skagerak jobbe for innovasjon og ny forretningsvirksomhet. Skagerak skal fremover være en regional energipartner med bærekraftige løsninger for industri, havner, større byer og utbyggere.

Selskapet er organisert som et konsern med kjernevirksomhetene samlet i de fire heleide datterselskapene Lede, Skagerak Kraft, Skagerak Varme og Skagerak Energipartner. Skagerak Energi eier betydelige andeler i Air Liquide Skagerak og Laugstol