Statkraft avd Hydrogen

Med mer enn hundre års erfaring fra produksjon av fornybar kraft forbereder Statkraft seg nå på å tilby grønt hydrogen.

Vi sikter mot å bruke vår fornybare kraft til å tilby grønt hydrogen som et klimavennlig  alternativ til fossilt brensel for industrikunder og tungstransport til lands og til vanns.

  • Kontaktperson :
    Eric Mazzocchi
  • Telefon:
    976 10 296
  • E-post:
    Eric.Mazzocchi@statkraft.com