Storvik

Storvik er i dag en ledende mekanisk/engineering bedrift og leverer flerfaglige løsninger, tjenester, og prosjekter rettet mot internasjonal aluminiumindustri, ferrosilisiumindustri, olje og gass, samt vannkraft.

De har gjennom nært samarbeid med industrien opparbeidet betydelig erfaring innen vedlikehold & modifikasjon (V & M) og Engineering (EPC), samt leveranse av støpte produkter/løsninger til nevnte bransjer.

  • Kontaktperson :
    Bert Pasop
  • Telefon:
    +47
  • E-post:
    bert.pasop@storvik.no