SWECO Norge AS avd. Porsgrunn

Sweco er det største rådgivende ingeniørfirma i Europa med over 17000 ansatte, og blant de største uavhengige rådgivere i Norge.

Sweco utfører prosjektering innen bygg, konstruksjoner, mekanisk, tekniske fag, prosess, samt utførelse av prosjektledelse. Sweco har mye erfaring innen forskjellig typer av industrivirksomhet, og ivaretar et tverrfaglig miljø.

Sweco’s lokale av avdeling har ca. 70 ansatte i Porsgrunn / Telemark.
  • Kontaktperson :
    Eivind Holst
  • Telefon:
    +47 48 12 06 46
  • E-post:
    eivind.holst@sweco.no