TS Group

 

TS Group er et konsern som leverer industrielle tjenester innen bemanning, kurs og opplæring, mekanisk vedlikehold og modifikasjoner.

Vi jobber hver dag for å kunne tilby våre medarbeidere de mest attraktive posisjonene innen olje og gass-sektoren, fornybar energi, prosess- og annen industriell aktivitet. TS Group har herunder ordrereserver som overstiger 2 milliarder kroner, fordelt på langsiktige og forutsigbare kontrakter rettet mot de viktigste aktørene innen både offshore- og landbasert industri.  I TS adresserer vi alle områder i verdikjeden fra boring og brønn til utbyggingsprosjekter, drift av installasjoner og decommissioning.

TS Group er lokalisert med kontorer, verksted og kurssentre i Grenland, Molde og Bergen. Konsernet har norsk eierskap og sysselsetter om lag 300 kompetente medarbeidere.

  • Kontaktperson :
    Stine Løvfall Setsaas
  • Telefon:
    +47 984 42 006
  • E-post:
    stine.setsaas@tsgroup.com