Wood Group Norway

Wood er leverandør av prosjekt-, ingeniør- og tekniske tjenester til energi- og industrimarkedet. Vi har omfattende multidisipline kompetanser som tar prosjekter gjennom hele verdikjeden fra og med tidligfasestudier, prosjektering og innkjøp, frem til fabrikasjon, installasjon, ferdigstillelse og oppstart. Vi utforsker nye energikilder og bistår industrien i reduksjon av utslippene. Hovedkontoret i Norge ligger i Sandefjord, men Wood har også kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen og Herøya og har rundt 600 ansatte. Wood globalt har 35 000 ansatte og er representert i 60 land.

  • Kontaktperson :
    Andreas Hatlo - Business Development Director Norway
  • Telefon:
    +47 95 75 63 10
  • E-post:
    andreas.hatlo@woodplc.com