ABB – Lokal partner for næringslivet i Grenland og Telemark

ABB er Skiens største private bedrift med mer enn 100 års historikk og produksjon i området. Industriselskapet er derfor veldig godt integrert i lokalsamfunnet i Telemark, og tross stor eksport til utlandet, har ABB har mange spennende og høyteknologiske produkter å tilby næringslivet i regionen.  

Tekst: Tom Helgesen Foto: Vegard Giskehaug

I den seinere tid har ABB stått sentralt blant annet når det gjelder solcelleanlegget med batterilagring på Skagerak Arena, den nye og banebrytende strømforsyningen på Herøya Industripark, utbyggingen av nettstasjonene for ladere hos Circle K i Bamle Langrønningen og hurtigladere hos Circle K Telemarksporten.

Gode løsninger for industri i utviklingsfase

– Vi i ABB lokalt har mange løsninger som er relevante for en industri i utviklingsfase.

Vi har ressurser, høy kompetanse og lokal produksjon rett utenfor døra til kundene, forteller

Deniz Aluc (43). Med en bachelor i elektro er 43-åringen i dag salgssjef for det norske markedet hos ABB Electrification. – ABB tilbyr bred produktportefølje og topp teknologi til næringslivet. I Skien produser vi elektroteknisk utstyr som brytere i strømnettet, lavspenttavler og nettstasjoner, og vår virksomhet driver også service knyttet til disse produktene, sier Aluc.

Digitale og grønne løsninger

Det grønne skiftet hører vi jo stadig om, og for ABB er ikke dette bare tomme ord.

– Selskapets ambisjoner er å skape muligheter og støtte industrien og investeringer i området med nye fremtidige, digitale og grønne løsninger, forklarer Tanja Alina Berg (43), bachelor i bedriftsøkonomi og Service Sales Manager i ABB Motion. – I tillegg til produksjon av egne produkter, tilbyr vi importerte produkter og systemer fra resten av ABB. Dette inkluderer også service og salg på andre produkter som elektriske motorer og frekvensomformere. Sammen med solid kompetanse og digitale tjenester tilbyr vi energieffektivisering i praksis, sier Berg.

Reduserer vedlikeholdstid med 80 prosent

ABB tilbyr løsninger og tjenester for energieffektivisering, noe som både er bra for bunnlinja og for miljøet. – For eksempel kan oppgradering av elektriske motorer med tilhørende styring (frekvensomformere) gi en energireduksjon på 2-3 % av Norges kraftforbruk. Herøya Nett/Industripark erstatter nå det gamle høyspentanlegget med ABB-teknologi som øker tilgjengelighet og personsikkerhet samt reduserer vedlikeholdstid med 80 prosent. Med andre ord en investering som er meget lønnsom på sikt, mener Deniz Aluc.

Mange produkter og tjenester  

Hva kan så ABB tilby det lokale næringslivet i Telemark? Det er blant annet strømforsyningsprodukter og løsninger på mellomspenning, akkurat det som Herøya Nett gjennomfører. Andre produkter er lavspenningsfordelinger, softstartere, hurtigladere,

elektriske motorer, frekvensomformere, styringssystemer, instrumentering, telekommunikasjon, digitale løsninger, energieffektivisering, batterilagring, hurtigladestasjoner og fjernstøtte (inkludert «remote visual guidance») og kontinuerlig tilstandskontroll av utstyr med «smartsensorer». Sist, men ikke minst UPS (avbruddsfri strømforsyning) og batteriløsninger. Her er Skagerak Energilab et godt eksempel på morgendagens teknologi. For nå lyser Odds hjemmearena opp ved hjelp av energi skapt av solceller, energi som lagres i en stor batteribank.

Flere ansatte ønskes

ABB mener mangfold, både når det gjelder nasjonalitet og kjønn, er en styrke for bedriften. Ovennevnte Deniz Aluc er kvinne med innvandrerbakgrunn fra Tyrkia. Hun kan nå skilte med 20 års erfaring i ABB og er et godt eksempel på ansatte som ABB ønsker seg.

ABB i Skien tror på vekst og økt salg også i årene som kommer, og bedriften ruster seg for det. Derfor søker de etter faglige ressurser i forskjellige roller framover. Her er spekteret vidt og rommer alt fra salg, service, support, økonomi, utvikling/teknikk, inklusive ingeniører innen elektro/kraft og produksjonsoperatører. Selskapet har i tillegg ambisiøse mål om å øke kvinneandelen betraktelig.

Fakta om ABB i Norge:

ABB i Norge har en totalomsetning på rundt 7 milliarder kroner.

ABB Electrification Norway AS med hovedsete i Skien har et totalt salg inkl. eksport på ​2,7 milliarder NOK (2019)​. Salg i Norge​ 1,3 milliarder NOK (2019). I Skien jobber over 700 ABB-ansatte fra nærmere 40 forskjellige nasjoner sammen. De eksporter til mer enn 80 land​ fordelt på over 900 kunder, så her snakker vi om internasjonal industri med lokal forankring.