Industrien vil fange alle CO2-utslipp

For å fange all CO2 fra industrien går nå bedriftene sammen om et felles CCS-prosjekt. Grenland Industrial CO2 Capture and Storage (GICCS) skal konkretisere hva som skal til for å fange CO2 fra alle de store gjenværende utslippskildene i Grenland. Målet er å utvikle et fellesanlegg for mottak og separasjon av CO2 fra industrien, som alle bedrifter kan koble seg på. Prosjektet er på drøye 11 MNOK, halvparten av finansieringen kommer fra Gassnova.

Tilsagnsbrevet fra Gassnova tikket inn rett før sommerferien.

– Vi gleder oss til å starte opp dette prosjektet til høsten, sier prosjektleder Anne Cathrine Syversen i IGT.

Dette er et industridrevet prosjekt initiert av Herøya Industripark og arenaklyngen Industrial Green Tech (IGT) i samarbeid med enkeltbedrifter og SINTEF. Prosjektet konsentrerer seg om industrien i Grenland og gjennomføres med aktiv deltakelse og egeninnsats fra industripartnerne.

Målet med GICCS er å konkretisere hva som skal til for å fange CO2 fra alle de store gjenværende utslippskildene i Grenland. Det skal utrede og beregne grunnlaget for en felles satsning og spesielt felles løsninger knyttet til gjennomføring av CCS for industrien i regionen.

I prosjektet er det planlagt fem arbeidspakker. Det skal gjøres en gjennomgang av de enkelte fabrikk-anleggene for å se på fangstløsninger og teknologivalg. Det skal ses på utnyttelse av overskuddsvarme og behov for supplerende energitilførsel. GICCS ledes av Industrial Green Tech.

GICCS konsentrerer seg om den gjenværende CO2‘en fra industrien i Grenland, det vil si ca. 1,2 millioner tonn. Det er dette som vil gjenstå etter at Langskip henter 400 kt/år fra Norcem i Brevik og når Yara har lagt om sin gjødselproduksjon ved hjelp av grønn elektrifisering.

Arbeidet springer ut av IGTs veikart. Veikartet har identifisert drøye 20 prosjekter som skal sørge for at Grenland blir verdens første klimapositive industriregion.

Les om prosjektet på NRK eller se TV-saken: her

 

Prinsippskisse fellesanlegg for CO2 -fangst.

Om industrien i Grenland:

  • Grenland er Norges største industriregion med drøye 6000 arbeidsplasser tilknyttet industrien.
  • Siden 2019 har industribedriftene gjennom Arena-klyngen Industrial Green Tech jobbet for å bli verdens første klimapositive industriregion.
  • Regionen har det siste året markert to viktige milepæler. Finansiering av GICCS-prosjektet er den tredje:
    1. CCS hos Norcem med Langskip-prosjektet
    2. Yaras Clean Ammonia som skal kutte 800 kt/år ved gjødselproduksjonen
    3. GICCS med løsninger for felles CO2-fangst for industrien