Åpent seminar om Cyber Security

Har du lyst til å lære om Cyber Security i et industrielt perspektiv?

Green Industry Clusters kompetansegruppe for teknologi inviterer til et åpent og gratis ½ dagsseminar
18. mars kl. 8:00-11:15.

Seminaret avholdes på Universitetet i Sørøst Norge (USN) på Kjølnes. Se mer info om arrangementet samt påmelding HER.

Program: 

8.00 – 8.10    Morgenkaffe og mingling

8.10 – 8.15    Velkommen v/ Jan Meen, Kompetansegruppa Teknologi GIC / Regionleder Goodtech

8.15 – 9.00    Ineos sine erfaringer og arbeidsmetoder for å sikre bedriftens industrielle kontrollsystemer. Dag Lønnerød, IT-leder  Ineos

9.10 – 9.55    Hvordan sikre ditt OT miljø og hvordan få midler til gjennomføring? Bruk av IT-løsninger i industrien. Thomas Bordvik, Senior Prosjektingeniør Goodtech

9.55 – 10.15   Pause med servering

10.15 – 11.00 Utfordringer med sikkerheten i mobile systemer (1G til 5G). Geir M. Køien, Professor ved USN

11.00 – 11.15  Diskusjon og oppsummering