Det er ikke skremselspropaganda

I forrige uke advarte konsernsjef i Yara, Svein Tore Holsether,  mot samarbeid med politiske partier som er prinsipielle motstandere av blant annet vindmøller.

Vi spør den lokale representanten, leder ved Yara Porsgrunn, Ole-Jacob Siljan om saken;

– Det er ikke skremselspropaganda. Holsether er en realistisk mann som forklarer konsekvensene dersom vi ikke får til offensiv satsing på nye fornybare energiprosjekter. Vi vil ikke klare å møte våre forpliktelser dersom vi lar oss stoppe av politiske kompromisser som bytter bort sol og vind mot posisjoner i kommunestyrer og -utvalg.

Yara Porsgrunn eksporterer i dag om lag 4 millioner tonn gjødsel. Hvordan ser dette bildet ut om fem år dersom det ikke blir noe av videre utbygging av fornybar kraft?

– Vi vil få økte kostnader som følge av EU-politikk. Utslipp vil bli så mye dyrere at det kanskje vil være ulønnsomt å produsere ammoniakk, en av de største innsatsfaktorene i gjødselproduksjon. Betingelsene endres gradvis og vi må kanskje legge ned vår ammoniakkproduksjon og importere denne i stedet fra aktører.

Det har i valgkampen vært påpekt fra politikere at Yara har gått feil vei når dere har satset på storstilt utbygging av hydrogen-produksjon for å fjerne fossilt brensel i deres prosess. Dere burde heller satset på karbonfangst. Hva er din kommentar til dette?

– Fangst og lagring er heller ikke gratis. Vi ser fra prosjektene i Brevik og på Klemetsrud at det trengs mye energi. Vi mener det er mye bedre å fjerne karbon helt fra ligningen, og det gjør vi med å gå tilbake til metodene Yara brukte i begynnelsen, nemlig hydrogen i stedet for fossilt brensel. Det er noe dyrere på kort sikt, men fjerner klimaproblemet helt.

Dere har som industrileder ytret dere både i valgkampen og nå er dere ute og mener noe om forhandlingene som pågår for å finne styringsgrunnlag i et vanskelig politisk landskap i mange kommuner, blant annet i Porsgrunn som dere selv holder til i. Er ikke denne innblandingen å gå langt utenfor rollen deres?

– Vi går ikke inn i det partipolitiske, det holder vi oss langt utenfor. Men det er viktig for oss å si i fra om hva som står på spill, og holdninger til utbygging av fornybar kraft følger ikke klare partipolitiske skillelinjer, men er helt avgjørende for at vi skal nå klimamål og opprettholde arbeidsplasser. Det føler jeg er mitt ansvar å si klart og tydelig i denne fasen hvor kortene velges for kabal som skal legges de neste fire årene. Får vi ikke til noe i denne perioden, kan vi glemme målene landet har satt i 2030.

Men ærlig talt, Siljan, syv vindturbiner på Lanner vil ikke redde Yaras behov i omlegging til grønn gjødselproduksjon?

 – Vi peker ikke på hvor utbygging skal skje. Og de enkelte prosjektene som nå kan bli en realitet vil ikke hver for seg utgjøre noen redning for den grønne omstillingen i industrien. Men summen av mange vil være helt avgjørende. Og det er vanskelig å se for seg at andre kommuner vil bli med i denne omstillingen om ikke vi som er en industrikommune er villig til å gå foran.

Det er en rekke aktører som i dag banker på døra i regionen med investeringslyst, anser du disse som seriøse aktører?

– Vi har en rekke store aktører i regionen som har konkrete planer, og de fleste av disse mener jeg leverer solide prosjekter. Vi har et svært godt utgangspunkt for å tiltrekke oss de prosjektene som har investeringsevne og motivasjon for å sette Grenland helt i fremste rekke i den globale konkurransen om å skape en avkarbonisert verden. Det er historien vi har bak oss, men den må bygges like modig om vi skal beholde posisjonen eller havne i industriskyggenes dal.

I nabokommuner snakkes det om vind- og solprosjekter som vil gi halvannen terrawatt-timer, er det nok?

– Nei, det er ikke nok. Som sagt finnes det ikke enkeltprosjekter som løfter oss ut av det uføret vi ser foran oss. Men det bidrar til at vi kan løse våre klimautfordringer på en annen måte enn å legge ned arbeidsplasser. Det syns jeg er det aller dårligste alternativet.