Dignatio nytt medlem i GIC

Green Industry Cluster ønsker velkommen et nytt medlem; IT-sikkerhetsselskapet Dignatio. Vi har bedt eier og daglig leder Lars Ludwig Sandell fortelle om bedriften, deres kunder og mulig samarbeid med andre bedrifter i klyngen.

  • Dignatio tilbyr et bredt utbud av datasikkerhetsrelaterte tjenester. Våre primærtjenester er penetrasjonstesting og sårbarhetsanalyser, samt sikkerhetsrådgivning og bestillerkompetanse. Dignatio leverer også tjenester som sikker datasletting og gjenoppretting, dataforensiske tjenester og etterprøving av leveranser, sier Sandell.
Foto: Kai Hansen

Foto: Kai Hansen

Hvem er deres typiske kunder og hva hjelper dere disse med?

En typisk kunde for oss er en virksomhet som har høyt krav til sikkerhet i og rundt sin drift. Vi har kunder i typiske industrivirksomheter, forskningsmiljøer, aktører som leverer viktig infrastruktur til samfunnet, leverandører til olje og offshore, samt forsikring, bank og finans. Kundene våre er alt fra små, nystartede aktører med en god ide og pågangsmot, til store tunge aktører med internasjonalt ry og lang fartstid. Vi bistår kunder med en rekke ting. For noen jobber vi mest i kulissene med rådgivning på generell datasikkerhet, IT-policy, brukerinstrukser og GDPR. Hos andre har vi en mer aktiv rolle der vi utfører penetrasjonstester, sårbarhetsanalyser eller etterprøver leveranser. Vi bistår også en del virksomheter som har vært utsatt for svindel, eller svindelforsøk, med å spore svindlere og metoder. Noen velger å ha oss med i planleggingen av for eksempel en fabrikk, eller et forskningslaboratorium, for å få sikkerhet i høysetet fra dag en.

Hva ser du tendenser til at det kommer til å bli større behov for i nærmeste fremtid av kunnskap og tjenester innenfor deres fagområde?

  • Det er i hovedsak tre ting vi ser i form av økende behov hos våre kunder. Det første er bestillerkompetanse. Mange virksomheter har små IT-avdelinger, eller har satt bort hele IT-driften. Det er både forståelig og skummelt samtidig. Ofte betyr det at virksomheter har begrenset kunnskap om større, komplekse løsninger, noe som potensielt kan føre til at kostbare feil blir begått i en prosjekterings- og bestillingsfase. Det andre er behovet for økt sikkerhetsforståelse innad i virksomheter og organisasjoner. Vi er pålogget så godt som døgnet rundt og skal kunne jobbe fra nær sagt hvor som helst i verden. Det betyr at sikkerhetstanken må ligge hos hver enkelt ansatt. Sikkerhet er ikke lengre et gjerde man bygger rundt virksomheten for at folk ikke skal komme seg inn, men en daglig, aktiv kamp som trenger at menneske og maskin jobber sammen. Det tredje og kanskje viktigste, er at behovet for dokumentasjon som er satt i system og som kan revideres. Det hjelper lite å ha en serie med dokumenter som ikke blir oppdatert, eller brukt. Penetrasjonstester og sårbarhetsanalyser er heller ikke til særlig hjelp, hvis det ikke skjer noe målbart med informasjonen i andre enden.

Hvorfor har Dignatio nå blitt medlem i Green Industry Cluster?

  • Green Industry Cluster appellerer til oss av flere grunner. Miljøaspektet er så klart viktig, vi har stor tro på bruk av teknologi for å spare klimaet. En annen grunn er ønsket om å løfte frem bedrifter i Vestfold og Telemark. Vi har ekstremt mange flinke mennesker som holder på med svært mye spennende og nyttig her og det er viktig å kunne møte verden i en stor samlet flokk. For det tredje har vi en god blanding av tradisjonell industri og små innovative miljøer som kan ha et bra utbytte av samarbeid på tvers av fagfelt og bransjetilhørighet. Dette håper vi så klart å dra nytte av.

Green Industry Cluster har opprettet nye kompetansegrupper med interesse på tvers av bedriftene i klyngen. IT-sikkerhet er en av disse gruppene som skal starte opp og du har sagt ja til å sette i gang denne gruppa. Hva mener du bør være fokus for aktviteten i gruppa?

  • Sikkerhet er som sagt mye mer enn programvare, bokser og duppeditter. Sikkerhet dreier seg mye om kunnskap, kompetanse og kultur. Jeg håper at vi kan sette fokus på problemstillinger rundt IT-sikkerhet de fleste bedrifter opplever uavhengig av størrelse og bransje, slik at vi sammen kan bidra til å øke hverandres kompetanse og etablere en god sikkerhetskultur blant klyngens medlemmer. Det er mange ting rundt sikkerhet som er direkte overførbart selv om bedriftene er svært forskjellige.

Lars Ludwig Sandell vil starte opp GICs kompetansegruppe for IT-sikkerhet. Ta kontakt med klyngeadministrasjonen hvis du ønsker å registrere din bedrift som medlem i denne gruppen.

Les mer om Dignatio her: https://www.dignatio.no/

Kontaktinformasjon finner du på våre medlemssider: https://greenindustrycluster.no/medlem/dignatio-as/