Elkem Carbon nytt medlem i GIC

Elkem har valgt Herøya Industripark som et sted for en mulig fabrikk for produksjon av grafitt til bruk i batterier for elektriske kjøretøy og forbrukerelektronikk. Fabrikken, kalt Northern Recharge, kan potensielt bli på rundt 60.000 kvadratmeter og vil kunne skape mange nye grønne arbeidsplasser i Grenland.

Fabrikken på Herøya skal etter planen produsere grafitt, en viktig bestanddel i de fleste litium-ion-batterier. Elkems Northern Recharge-prosjekt tar sikte på å ta en konkurransedyktig posisjon i dette internasjonale markedet, ønsker å bidra til en sterk europeisk batteribransje og vil kunne bygge en ny norsk eksportindustri basert på fornybar, norsk vannkraft.

Elkem vurderte rundt 30 ulike steder, men valgte til slutt ut Herøya Industripark i Porsgrunn. Her ligger det blant annet flere Yara-anlegg, og her skal også hydrogenselskapet Nel bygge et større anlegg for produksjon av elektrolysører.

Direktør for batterimaterialer i Elkem Advanced Battery Materials, Stian Madshus, uttalte i et intervju med E24 tidligere i år:

– Det vi fant ut var at mange steder ikke har kraft i de mengdene vi trenger, og på riktig tidspunkt. Det har Herøya. I tillegg ligger det relativt nærme forskningssenteret og pilotanlegget vårt i Kristiansand. Dette er også et etablert industriområde, med relativt kort vei til kontinentet, sier Madshus.

Vi har snakket med Elkem om deres ambisjoner og ønsker om innmelding av Elkem Carbon  i Green Industry Cluster:

 • Hva er Elkems kjernevirksomhet (produkter, tjenester, kompetanse)?
  • Anodematerialer av syntetisk grafitt til litium-ionebatterier, hovedsakelig til elektriske biler. Vi har som ambisjon at Elkems potensielle Northern Recharge-fabrikk skal bidra til å bygge en ny, norsk eksportindustri basert på fornybar vannkraft. Fabrikken vil kunne bidra til å gjøre batterier grønnere med lavere CO2-utslipp.
 • Hvem er deres typiske kunder og hva hjelper dere disse med?
  • Produsenter av litium-ione battericeller. Elkem signerte eksempelvis nylig en intensjonsavtale med FREYR, som planlegger en batterifabrikk i Mo i Rana. Vi opplever stor interesse fra flere produsenter av battericeller i hele Europa, i tillegg til den fremvoksende batteriindustrien i Norge.
 • Hva ser du tendenser til at det kommer til å bli større behov for i nærmeste fremtid av kunnskap og tjenester innenfor deres fagområde?
  • Verdikjeden for batterier i Norge og Europa er i sterk vekst og det vil skape store ringvirkninger og muligheter for industrien i Norge og i Vestfold og Telemark. Både råmaterialer, industrielt utstyr, digitale løsninger og teknisk kompetanse. For Northern Recharge-prosjektet konkret, er vi avhengige av både industrielle og finansielle partnere, samt gode offentlige støtteordninger og støttende politikk, for at prosjektet skal realiseres. Vi er avhengige av at både industrien og det offentlige handler stort og raskt. Det skjer veldig mye i dette fagområdet for tiden og EU har allerede bevilget 3,2 milliarder euro i støtte til batteriprosjekter alene. Vi er i en internasjonal konkurranse og trenger like vilkår raskt for å lykkes. EU-toget går nå.
 • Hvorfor ønsker dere å være med i klyngen, og hva vil deres viktigste bidrag være?
  • Vi ønsker å bidra til å utvikle Vestfold og Telemark-regionen i en grønn, bærekraftig retning. Vi ønsker også å bidra til å skape en klimanøytral industriregion, samt tiltrekke kloke hoder og kompetanse til regionen og vårt potensielle anlegg. Elkem vil bidra med erfaring i prosessindustri og ønsker også at industrien gjennom klyngearbeid får så gode rammevilkår som mulig, slik at det sikres lokale arbeidsplasser og videre grønn, industriutvikling

Vi ønsker Elkem hjertelig velkommen til regionen, og som nytt klyngemedlem i Green Industry Cluster!

Se mer om Elkem Carbon her: https://www.elkem.com/carbon/battery

Kontaktinformasjon til https://greenindustrycluster.no/medlem/elkem-carbon-as/