Første medlemsmøte i nye Green Industry Cluster

Den sammenslåtte klyngen Green Industry Cluster er godt i gang og gjennomførte første medlemsmøte 26. februar. Oppmøtet var veldig bra,  med en bredde av de tre tidligere nettverkene Telemark offshore, IndustriClusteret Grenland og Teknologinettverk Telemark.

Møtet viste også den positive ønskede effekten fra sammenslåing av nettverkene til en klynge – relasjonsbygging og synliggjøring av samarbeidsmuligheter på tvers av flere sektorer.

Aktivitetene fremover ble presentert. Disse legges fortløpende inn i kalenderen på disse sidene og medlemmene oppfordres til å sende administrasjonen informasjon om aktiviteter som kan være interessante for flere. De førstkommende aktivitetene ligger på forsiden mens alle aktiviteter ligger på egen fane i menyen på toppen av siden.

Kompetansegrupper er et nytt element i organiseringen av klyngens aktiviteter. De gruppene som er satt i gang presenterte seg og bedriftene tegnet interesse for deltakelse i de ulike gruppene. Les mer om kompetansegrupper og interessegrupper under egen fane på denne nettsiden.

Ta kontakt med administrasjonen for mer informasjon om klyngen og aktiviteter.