Forum

Vi har flere aktive forum som jobber under Powered by Telemark.
Kontakt oss for å bli med eller få mer informasjon om de ulike arbeidsgruppene.

Styret Powered by Telemark

Klyngens styre. Velges av årsmøtet.
Leder: Jarann Wold Pettersen

Logistikk og infrastruktur-forum

Utvikling av regionens attraktivitet for eksisterende og ny næring innenfor logistikk og infrastruktur (vei, vann, strøm m.m.)
Leder: Skjalg Aasland

Teknologi-forum

Industriell OT/IT
Leder: Knut Segrov

Techforum

Softwareutvikling, av og for geeks
Leder: Tor Asbjørn Øvrebø

Kraft-forum

Forum for sikring av kraft nok, kabler nok, der den trengs til konkurransedyktig kostnad
Leder: Hege Pflug

Energi og offshore-forum

Samlingspunkt for medlemsbedrifter i regionen som jobber inn mot Energi og Offshore markedene med fokus på transition
Leder: Jon Gunnerød

SMB leder-forum

Lederforum for peer to peer
Leder: Silje Berntsen Bogen

Prosessleder-forum

Prosessindustriens topplederforum – rammebetingelser, stordriftsfordeler, kompetansedeling – for en klimapositiv industriregion
Leder: Sverre Gotaas

Prosessindustrirådet

Prosessindustriens forum for treparts-samarbeid.
Leder: Sverre Gotaas

Rekruttering lærlinger-forum

Samarbeid mellom prosessindustribedriftene for å sikre langsiktig tilgang på personell med fagbrev
Leder: Bård Stranheim

Produkt- og prosess-forum

Teknologi for bruk i produksjonsprosesser og prosessindustri
Leder: Gunnar Johnsen

Hydrogennettverk

Nettverk for deling av kunnskap og samarbeid om felles prosjekter for å posisjonere regionen som norges Hydrogenhovedstad
Leder: Arne Nicander

Urokråke-forum

Validering og sparring for intraprenører, gründere,disruptorer, urokråker som stanger mot kultur, vegger i et virkelig eller egendefinert handlingsrom
Leder: Skjalg Aasland

FoUI-forum

Forskning og utvikling (prosess/kjemi/industri) med kommersialisering som mål
Leder: Geir Morten Johansen

Frokostforum

En åpen møteplass siste onsdagen i hver måned fra kl 8 til 10. Tema varierer, kom gjerne med forslag. Tid til mingling.
Leder: Bård Stranheim

Styrenettverket

Forum for kompetansedeling for styremedlemmer og personer som ønsker seg styreverv
Leder: Silje Berntsen Bogen

Sirkulærøkonomi

Kretsløpsteknologi - for maksimal gjenbruk og minimalt deponi
Leder: Arne Nicander