Google-vekst de neste 100 årene

Noen beslutninger skaper konsekvenser for generasjoner. Googles investeringsbeslutning i Telemark er en slik. Går vi bakover i tid er siste sammenlignbare beslutning den gang ledelsen i Hydro den 14. januar 1928 annonserte bygging av gjødselfabrikken på Herøya. 96 år etter, den 7. februar er en slik merkedag.

«The decision is Telemark»

Endelig kom nyheten fra Google: «Vi skal bygge Norges største datasenterindustri i Grenland». Industrien i Grenland mener det vil bli en mulighet for å løfte industriregionen mange trinn i riktig retning.

Vår region er bygget på bakgrunn av kreativitet til Kristian Birkeland og Sam Eyde, som la grunnlaget for industriell vekst med Norsk Hydro og Yara. Og hadde de ikke vært koblet av Gunnar Knudsen fra Borgestad, hadde vi trolig aldri hatt den veksten vi har sett i 100 år i fylket vår. De hadde visjoner om å løse de store problemene i verden. Sultproblemet. Gjenoppbygge kontinentet etter krigen. I vår tid har innsikt gitt oss forståelsen av baksiden av medaljen i forbruksvekst og industrivekst i et klimaperspektiv. Da har regionen samlet seg om målet om å bli klodens første klimapositive industriregion. Fordi våre etterkommere ikke fortjener lavere ambisjoner. Og, fordi markedet vil forlange grønne produkter. De som ikke fjerner utslipp i sine prosesser, vil forsvinne.

Digitalisering

Den samme digitale overgangen er vi nå midt inne i. Industrien slik vi kjenner den må digitalisere eller dø. Ekspertgruppen som står bak rapporten Prosess21 er like tydelig som våre egne industriledere. Nye fabrikker bygges digitalt før de bygges fysisk. Alt som kan modelleres og alt som kan måles og analyseres finnes i skyen – en digital tvilling til det som bygges på bakken. Vianode er et godt eksempel i vår region i disse dager. Eksisterende industri bruker sensorer for å samle data og bidra til økt konkurransekraft i alle ledd. Yara Birkeland er et annet lokalt eksempel på hvordan den fysiske verden og den digitale smelter sammen: Et autonomt nullutslipp skip som erstatter 20.000 lastebiler på våre veier. «Skipperen» sitter i Horten. Hjullastere som fyller eller tømmer lagerhaller kan snart kjøres fra hvor som helst.

Google vil gi oss en verdensledende posisjon. Og kunne bidra til at vi får nye 100 år med vekst. De vil garantert tiltrekke seg verdens ledene aktører innenfor IT- og digitaliseringsfeltet. Skyen vil ha utgangspunkt i Skien. Med ringvirkninger vi i vår moderne tid ikke har sett maken til.

Regionens posisjon som verdensledende på sine industriområder, er avhengig av å ta skrittet opp i skyen på alle områder hvor våre konkurrenter kommer etter. På noen områder ligger de foran. Derfor er samarbeid og kompetansedeling mellom regionens fysiske industri og den digitale industrien viktigere enn noen gang!

Natur og klima

Et stort datasenter setter også fotavtrykk. Det kan være en utfordring, men det er vi i Telemark vant til å løse. Tenk på hvor mang utfordringer Birkeland og Eyde møtte på sin vei. Derfor er det viktig at slike etableringer gjøres i regioner hvor det er eksisterende industri. Miljøstiftelsen Zero ga ut en rapport i 2023 hvor de pekte på forskjellen mellom frittstående industrietableringer og industri i såkalt symbiose med omkringliggende virksomheter: Arealgevinst ligger mellom 10-30% og energigevinst på 20%. Dette vil gi oss store muligheter til å skape vekst på en bærekraftig måte.

Kraft

Med Google på laget vil vi ha stor forhandlingskraft for å bli prioritert som kraftregion. Et problemområde er jo økt kraftforbruk. Et datasenter krever strøm. Mye strøm. Første byggetrinn trenger drøye 100MW, og flere slike utbyggingstrinn er planlagt. Til sammenligning er planene i regionen for å elektrifisere dagens virksomheter på 475MW, med ytterligere 600MW hvis Yara lykkes med å skape utslippsfri gjødsel. Dette er på kort tid vår regions største utfordring. Men med Google på laget blir vi en sterk stemme. Sammen med våre politikere og energiselskaper må vi finne løsninger i samarbeid. Hvis ikke vil dilemmaene vi står overfor endres radikalt. Da er det ikke «Google eller ikke» som blir debatten, men «hvilke av dagens industribedrifter vil måtte stenge».

Arbeidskraft

Google har siden begynnelsen av vårt årtusen blitt en del av vår dagligtale. Et verb, synonymt med å finne svar. Styrken i en slik merkevare som nå også kan bli synonymt med Telemark vil gi oss muligheter for å tiltrekke oss den kompetanse, kapital og kraft på alle områder der vi har få hender og hoder og hjerter. Ikke bare i industrien, men i tjenesteytende næringer og offentlige velferdstjenester.

Telemark er Norges industrielle vugge. Eksport av brynestein på de første langskipene er en tusen år gammel industrihistorie fra Telemark, med Eidsborg i Dalen som utgangspunkt. Ulefos Jernverk er en av Europas eldste industribedrifter. Sam Eydes visjoner om å temme fossefall og løse globale sultproblemer har vært grunnlag for en rekke av industribedriftene vi i dag er avhengig av. I de neste 100 årene skal vi bygge videre på kompetansen og regionen som et ideelt sted for å løse globale problemer. I dette bildet ønsker vi Google velkommen.

Bård Stranheim
Daglig leder
Powered by Telemark

Denne kronikken ble også publisert 8. februar i TA og Varden.