Grenland med i konkurransen om nasjonalt hydrogenknutepunkt

Et partnerskap med 17 bedrifter fra Grenlandsindustrien sammen med industriklyngen Green Industry Cluster nådde opp i hard konkurranse om støtte fra Enova til å starte arbeidet med å utvikle regionen som et av de første fem knutepunktene for hydrogen i Norge.

Hydrogenløsninger både til maritim sektor, landtransport og industriell bruk er en viktig del av løsningen for å oppnå industriens felles ambisjon om å bli en klimapositiv industriregion. Forskning, utvikling og markedsintroduksjon av nye hydrogen- og ammoniakkteknologier- og løsninger er et nasjonalt satsingsområde. Nullutslippsløsninger som hydrogen er en del av regjeringens klimaplan for å nå klimamålene og skape nye, grønne jobber.

Bedriftene som nå skal jobbe sammen om etablering av produksjon og distribusjon av hydrogen er Brevik Engineering, Equinor, Grenland Havn, Herøya Industripark, HydrogenPro, Hynion, Ineos Bamble, Inovyn, NEL Hydrogen Electrolyser, Nordic Electrofuel, Sintef, Skagerak Energi, Statkraft, Trosvik Maritime, Universitetet I Sør-Øst Norge, Vekst i Grenland og Yara sammen med industriklyngene Green Industry Cluster og Industrial Green Tech.

Formålet med prosjektet er å samarbeide om å utvikle en komplett hydrogen verdikjede fra fornybar kraft til produksjon, logistikk, distribusjon og salg av dette til både maritime sluttbrukere og andre markedssegmenter innenfor industriell bruk og landtransport.

Det var 29 søkere til Enovas støttemidler men kun 15 prosjekter fikk tildelt støtte opptil 1 million kroner hver. Hydrogennettverket Telemark-Vestfold og industriklyngene har samarbeidet godt for å posisjonere oss i denne konkurransen, og ser styrken i at så mange av bedriftene i nettverket står klare til å sette i gang.

– Grenland er et naturlig knutepunkt fordi vi er store allerede til bruk i industriell sammenheng. Det gir oss et fortrinn når vi skal lage hydrogen og ammoniakk til bruk i flere verdikjeder, som land- og sjøtransport. Her trenger vi samarbeidsprosjekter som dette, sier Ole-Jacob Siljan, fabrikksjef Yara Porsgrunn.

Enova har vurdert hvert prosjekt ut fra kvalitet, modenhet og hvilken gjennomføringsevne prosjektet kan skilte med.

-Det er gjennomgående gode prosjekt som får denne forprosjektstøtten. Det er helt tydelig at norske bedrifter og innovasjonsmiljø ønsker å bidra til omstillingen i maritim sektor, sier Sigmund Ø. Størset, seniorrådgiver i Enova.

KLIKK HER for å lese Enovas pressemelding med informasjon om søkerne som har fått støtte.

For mer informasjon om prosjektet, ta kontakt med:

Bård Stranheim, leder for Green Industry Cluster, tlf: 90885035, baard@greenindustrycluster.no

Sigmund Størset, seniorrådgiver Enova, tlf 98611167, sigmund.storset@enova.no