IKT Telemark 2025

Styret har denne høsten startet arbeidet med å legge strategi for IKT Telemark fram mot 2025. Tirsdag var de samlet hos Farstad & Co for å gå opp de store linjene og legge struktur for det videre arbeidet. I prosessen vil medlemmene inviteres inn for å bidra til satsingsområder, planer og aktiviteter.
Styret ønsker bred deltakelse fra medlemmene, og første møte med strategien som tema blir lagt til frokostmøte 3. desember.Hva er viktig for deg og din bedrift? Hvordan kan IKT Telemark mobilisere et nettverk av virksomheter for å støtte din bedrift i dine mål og ambisjoner? Disse og flere viktige spørsmål kommer vi tilbake til på våre møter fremover.