Industri og teknologibedriftene omfavner bypakka

De fleste av oss liker pakker! Et synonym er «presang».

Ofte pakket inn så den skal skape lyst og nysgjerrighet. Gir du din kjære en badevekt er det imidlertid ikke sikkert smilet er like bredt etter åpning, uansett hvor velment den er. Bypakke Grenland II er for mange en innpakket badevekt. Den indikerer at noe er som det ikke bør være. Et hint om å slanke seg?

Det er en korrekt beskrivelse av trafikken i Grenland! Vi må slankes! Medlemmene i Powered by Telemark representerer over 6000 ansatte i 120 medlemsbedrifter. Vi kan gjøre en forskjell. Vi vil gjøre en forskjell ved å ta ansvar for egne veivalg, bokstavelig talt.

Bypakka for dummies? Først legger du og jeg penger i bommen som kommunene og fylkeskommunen må matche med 25 øre per krone du og jeg bruker. Dette gir grunnlag for investeringer i vegnettet på 3,5 MRD NOK og i tillegg muligheten for søke om ekstra midler fra staten. I første bypakke, siden 2013, har staten bidratt med ca 800 MNOK til Grenland siden vi så langt har nådd målet om nullvekst i personbiltrafikken. Grenland er så heldig å være en av ni regioner i Norge som er prioritert til slike statlige presanger, men vi må gjøre vårt. Med Bypakke fase II har vi muligheten til å få en omfattende byvekstavtale med staten som kan brukes til å lage en mer attraktiv region som gjør det lettere å få tak i kompetansen vi trenger. Her ligger det muligheter for milliarder, som kan brukes på andre tiltak enn det bompengene kan brukes til – som for eksempel nytt togstopp sentralt i Skien. Mulige investeringer i et mer attraktivt Grenland de neste 10 årene beløper seg til størrelsesorden 100.000NOK pr person i yrkesaktiv alder.

Klyngen Powered by Telemark har laget et veikart for å fjerne alle punktutslipp fra industrien. Dette handler om direkte utslipp, kalt «scope 1» i EU. Industrien vår har det største ansvaret for å nå regjeringens mål om 55% reduksjon innen 2030. «Lykkes vi ikke i Grenland, lykkes vi ikke med det grønne skiftet» uttalte statsminister Jonas Gahr Støre ved forrige stortingsvalg. For å lykkes trenger vi en rekke tiltak som krever politisk vilje. Og vi er avhengig av industrielle eiere med ambisjoner om å ligge foran sine konkurrenter. Slike eiere har vi, og det gjør det mulig å samle regionen bak visjonen «Vi skaper klodens første klimapositive industriregion».

Det ligger implisitt i denne visjonen at vi som region sammen bidrar til å fjerne øvrige utslipp – det som i EU-sammenheng kalles scope 2 og 3. Utslipp fra energi, innkjøpte varer og transport m.m. Her kommer du og jeg inn! Hvilke valg vi gjør i hverdagen. Derfor utfordrer klyngen seg selv og ansatte i medlemsbedriftene: Hva kan vi gjøre som enkeltindivider?

Skal Bypakke Grenland II og en byvekstavtale med staten bli en realitet, må du og jeg bidra til å løse trafikk-floken. Det betyr at de av oss som må bruke bil bidrar med bompenger i bypakka, men samtidig må vi velge bort bilen oftere enn i dag for å sikre nullvekstmålet i trafikken. Den største insentivordningen vi kjenner til står på spill. Hvis våre politikere velger å bidra med sitt, hjelper det likevel lite om ikke du og jeg gjør vårt. Derfor oppfordr vi alle våre ansatte å droppe bilen til jobb minst en dag i uka. Det betyr minst 20% reduksjon av jobb-kjøring.

Monner det? Vi har bedt transportøkonomer beregne konsekvensen av dette. Om kun Herøya-ansatte var med på dette tiltaket ville bidraget til trafikkendring i hele Grenland være svært merkbart. En total reduksjon i Grenland på nærmere en halv prosent. Får vi med hele klyngens medlemsmasse er det ikke utenkelig at det betyr at det er utslagsgivende om vi når det statlige nullvekstmålet i årene framover eller ikke!

Vi som er opptatt av næringslivet i regionen bekymrer oss over manglende kapasitet til å ta unna trafikken på veiene. Det hindrer fremkommelighet i rushtid, og dermed konkurranseevnen til næringslivet. Tjenester blir dyrere. Tapt arbeidstid øker. Men også klima taper!

Partene i Bypakke Grenland har prioritert å bruke statlige belønningsmidler til å lage et fordelsprogram for å motivere ansatte til å gå, sykle eller ta bussen i reiser til og fra jobb. «Fus» heter programmet. Klyngens medlemmer er allerede i dialog om deltakelse i Fus.

Bytter du ut bilen med offentlig transport er du så heldig å bo i en region med et av landets rimeligste busstilbud. Sykler du er du så heldig å få en helseeffekt på kjøpet. Mange av våre medlemsansatte har derimot lite egnet kollektivtilbud fordi fabrikkene ligger utenfor bussmetrolinjene og knutepunktene. Dermed også lenger reiseavstand enn de fleste går eller sykler. Her har andre regioner lykkes med å mobilisere til kompiskjøring. Dette gjorde mange av våre fabrikkarbeidere tidligere, i såkalte kjørelag. Nå finnes gode digitale løsninger for å gjøre dette enklere. «Nabogo» er en slik app du kan laste ned i dag. Med tilstrekkelig mange brukere vil du kunne tjene penger på å ta med folk på veien til jobb, og du kan bidra til å nå målet om 20% reduksjon i jobb-kjøring, bedre framkommelighet på vegnettet og en mer klimavennlig og attraktiv byregion. Det finnes bare gode grunner å finne din måte å bidra på. Kanskje vil du se effekten på badevekta også?

Denne artikkelen sto på trykk i Telemarksavisa tirsdag 27. februar 2024.