INDUSTRIAL GREEN TECH ER EN AV SYV FINALISTER TIL SIVA-PRISEN 2020

 

Siva-prisen er en anerkjennelse til en bedrift eller et miljø som har jobbet særskilt for å skape vekst gjennom grønn omstilling. Av 26 nominerte fra hele landet, er miljøteknologiklyngen Industrial Green Tech valgt ut som en av syv finalister til Siva-prisen 2020. 

Innovasjon må til for å møte miljøutfordringene og målene som er satt nasjonalt og internasjonalt. Det er svært gledelig at Industrial Green Tech blir sett i dette arbeidet.

– Å bli nominert til Siva-prisen har gitt oss en vitaminpille i arbeidet med å skape verdens første klimapositive industriregion, sier prosjektleder Anne Cathrine Syversen.

Fra 20. april – 04. mai åpnes det for å stemme frem finalistene på nett før en fagjury kårer vinneren. Gå inn og stem på Industrial Green Tech her: Stem på Siva-prisen 2020

Vinneren vil få kr. 250.000. Dette er midler klyngen kan benytte til å støtte gode utviklingsprosjekter i industrien med formål om verdiskaping gjennom grønn omstilling, og for å nå målet om å bli verdens første klimapositive industriregion.

VEKST GJENNOM GRØNN OMSTILLING

Om bakgrunnen for prisen, forteller Siva at miljøriktige løsninger som samtidig er forretningsmessig bærekraftige vil bidra til å bringe verden nærmere klimanøytralitet. Dette skjer uten at det forringer verdiskapning. Formålet med Siva-prisen 2020 er å løfte fram en virksomhet som har fått til vekst gjennom grønn omstilling.

Siva har følgene kriterier for prisen:

 • Utvikler innovative produkter, tjenester, produksjonsmetoder, prosesser og løsninger som bidrar til grønn omstilling og vekst
  • Har bygd kultur for samhandling og kunnskapsdeling

– mellom bransjer

– på tvers av geografi

– på tvers av tankesett

 • Har bidratt til fremvekst av fremtidsrettede næringer

De 7 finalistene er:

 • Westcon Power & Automation AS
 • Beyonder AS
 • L Rødne og Sønner AS
 • Arena Torsk (klynge)
 • Industrial Green Tech (klynge)
 • Arctic Nutrition AS
 • Foamrox AS

Industrial Green Tech har et spisset fokus på utvikling og implementering av teknologi og løsninger som reduserer klimagassutslipp fra dagens produksjon og som genererer mindre utslipp i fremtidens industri.

Klyngens kjerne er Norges største konsentrasjon av prosessindustri, primært innenfor petrokjemi, metall og sement.

Kjernevirksomhet i dag resulterer i at over 20% av Norges klimagassutslipp fra industri kommer fra denne regionen og Industrial Green Tech har som mål å gjøre denne industrien fortsatt levedyktig og omstilt til fremtidsrettet næring som verdens første klimapositive industriregion.

Klyngen ble innlemmet i Norwegian Innovation Clusters i november 2018 og har jobbet iherdig med å:

 • Utvikle nye løsninger for logistikk, infrastruktur og produksjon i industrien og regionen som kan effektivisere produksjonsprosesser og ressursbruk
 • Samarbeide om testing og utvikling av nye produkter, prosesser og teknologi som både reduserer utslipp fra dagens industri og skaper nye prosesser og produksjonsmåter som ikke genererer fremtidige utslipp
 • Øke samhandling og samarbeid mellom klyngedeltakerne med formål om grønn industriell vekst
 • Knytte kunnskapsaktører og næringsliv tettere sammen for å akselerere FoUiO-aktiviteten i regionen.