-IT bedriftene trenger flere folk, er vi for lite attraktive?

En god gjeng fant veien til Provendos kontorer på Nenset og vårt frokostmøte 22. oktober. I tillegg til en matbit fikk vi to ulike innfallsvinkler til det å være attraktiv og å tiltrekke seg den kompetansen som trengs for å vokse. 
Etter en kort apell fra vertskapet satte Kolbjørn Jensen fra Atvekst AS fingeren der det gjør vondt for mange arbeidsgivere i en rekrutteringsprosess. Med entusiasme holdt han frem «speilet» og ba tilhørerne gå i seg selv. Hvor bevisste eller bevisstløse er vi når vi søker etter nye medarbeidere? Mange fikk en tankevekker, og alle lærte noe om både seg selv og rekruttering i løpet av en snau morgentime.
Andreas Viumdal tok over etter Kolbjørn og løfta blikket fra bedriftenes og over på regionens attraktivitet. Han er prosjektleder for kommuneplanens samfunnsdel i Skien kommune, selv om han konsekvent refererte til Grenland og ikke Skien aleine. For mange gav han nok et innblikk i en del av kommunen mange ikke er veldig godt kjent med. Skien/Porsgrunn mottok nylig pris for Norges mest attraktive byer. Andreas understreket at den prisen er i beste fall et øyeblikksbilde og at det skal jobbes godt for å holde en slik posisjon. Nå skal det satses videre, blant annet gjennom byvekst-avtaler med høy fokus på miljø og urbane kvaliteter. Her ønsker han og hans team innspill fra IT-næringa. Presentasjonen kan du laste ned med linken under.