Kampen om kabelen

Vindkraft fra Søndre Nordsjø 2 vil gi 1500MW når det blåser!

Kraften skal overføres til land, og i disse dager lages planene for hvor den skal ilandføres. Til industrien i Grenland, sier vi. Det er 150 km lenger og tilsvarende dyrere enn helt syd i landet, men samfunnsøkonomisk kanskje det smarteste å gjøre? Norge når ikke sine klimamål i 2030 om ikke landbasert industri får muligheten til sine planlagte utslippsreduksjoner. De 300-400 milliarder kroner som er investert i å bygge landets største industriregion er også en stor bidragsyter til å opprettholde velferdssamfunnet vårt økonomisk. Muligheter for videreutvikling er helt avgjørende for at ikke eiere skal flytte sine investeringer ut av landet. Vi vet også at de nye industriene som skal bidra til det grønne skiftet ønsker etablering i en region hvor alt rundt er på plass, infrastruktur, tjenester, kultur for å drive virksomhet 24-7 året rundt. Utbygging av nett på land tar for lang tid, derfor kaster industriklyngen seg inn i kampen om ilandføring av vindkraftkabelen i Grenland.

Vår senior på industri og samfunnsutvikling Per Wold ble intervjuet om dette i NRK om dette: https://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-telemark/sesong/202211/DKTE02021122#t=1h34m34s