Kjære folkevalgte – ikke glem valgløftene!

Vi ønsker å gratulere alle folkevalgte med deres seier, og vi ønsker dem lykke til i forhandlingene som skjer i disse dager. Valget er over for oss samfunnsborgere, men viktig valg ligger foran våre folkevalgte.

Når det i disse dager lages politisk plattform for de neste fire årene er det helt avgjørende at demokratiske prosesser sorterer vekk dårlige prosjekter, men omfavner de beste. Vi som skaper eksportinntekter gjennom industriell virksomhet, vil gjerne bidra til at vi har verdiskaping som kan bære fellesskapets oppgaver, og vi heier på politikere som setter fart i å få frem grunnlag for å sortere prosjektene, og realisere energikommisjonens klare råd: «Mer av alt – raskere».

Det vi ber om er at fortsatt utvikling av industrien de neste fire årene ikke forhandles bort på veien.

Uten mer fornybar energi bommer vi både på Norges klima- og eksportmål. Det siste handler om verdiskaping som skal erstatte våre oljeinntekter. På lengre sikt vil vi kunne nå klimamålet uten vilje til å bygge mer sol og vind, men da som følge av nedleggelser. I motsatt fall har vi muligheten til å ta vare på og bygge ny industri i samme spor som regionen har gjort frem til i dag: Vi har et utgangspunkt hvor vi er først i verden på mange områder. Vi er først med storskala karbonfangst fra sementindustri, først i omlegging til grønn gjødselproduksjon og vi har muligheten til å bli først i klimanøytral produksjon av andre produkter vi alle trenger. Forutsetningen er at vi kan bytte ut fossile energikilder med fornybar kraft.

Industrien i regionen sysselsetter en av 10 arbeidstakere. En vesentlig høyere andel har arbeid som er indirekte avhengig av disse arbeidsplassene. Industrien har 50% høyere lønnsomhet enn næringslivet forøvrig, og er derfor svært viktig for å finansiere velferden. Like viktig er industriens rolle i å nå de nasjonale klimamålene. Bidrar ikke industrien til å fjerne utslipp vil den negative effekten være dobbel: Vi opprettholder ikke arbeidsplasser, og vi når ikke klimamål. For å lykkes trenger vi politisk retning som skaper mer utslippsfri kraft, og vi trenger politisk mot til å gripe mulighetene fornybarsamfunnet skaper. Det har gitt oss en unik posisjon globalt i dag, men den er truet.

Velger vi bort fornybare prosjekter som sol, vind og kabler, velger vi bort verdiskaping som er grunnlaget for fordelingspolitikken. Vi må tåle å se fornybar kraft fra kjøkkenet vårt, og politikere må tåle å få kritikk for å si det klart og tydelig. Vi heier på dere!

Bård Stranheim, daglig leder Powered by Telemark
Ole-Jacob Siljan, styreleder Powered by Telemark