Kjempemulighet for klyngesamarbeid med digital kompetanseplattform

Inviterer til kompetansesamarbeid på nett: Klyngeledelsen i Green Industry Cluster Norway (GIC) og teknologiselskapet COPEDIA inviterer klyngebedrifter til kompetansesamarbeid på nett.  Fv. Tone Skau Jonassen, GiC, Christian Hofsøy, Copedia AS og Irene Siljan Vestby, Benita Solvang Danielsen, GIC.

Den Herøyabaserte Industriklyngen Green Industry Cluster Norway (GIC) med over 100 tilknyttede industri- og teknologiselskaper i Telemark og Vestfold sparker i gang en unik digital pilotsatsing på kompetansesamarbeid for klyngebedriftene sammen med teknologiselskapet COPEDIA.

Endelig i gang

Gründerne bak COPEDIA har utviklet en plattform for deling, bl.a. av kompetanse, ekspertise og kapasitet, spesielt rettet mot klynger.

– Endelig i gang, sier klyngeleder Irene Siljan Vestby i GIC. Vi har lenge jobbet med å finne løsning på en oversikt over kompetanse i klyngen. Nå har vi funnet en plattform som skal bli et viktig verktøy for å systematisere samhandling og kobling mellom bedriftene, både i Green Industry Cluster og i den spissede miljøteknologiklyngen Industrial Green Tech som driftes av GIC. Bedrifter som er med i begge klynger vil få dobbelt uttelling med tilgang ett sted til all kompetanse i begge nettverk.

Pilotsamarbeid

GIC og COPEDIA starter opp pilotsamarbeid, og tilpasser delingsplattformen etter industriklyngens behov underveis.

– Vi har funnet drømmekunden, sier gründer Christian Hofsøy i COPEDIA fornøyd. Han har puttet mye erfaring fra kompetanse- og strategiarbeid inn i plattformen. Nå får vi testet at plattformen vår fungerer, og samtidig får vi nyttige innspill vi bruker i et parallelt utviklingsløp.

Raskere tilgang til kompetanse

Siljan Vestby ser store fordeler for bedriftene i klyngen.

– Ekspertise og kompetanse bedrifter leter etter, finnes i industriklyngen, sier Irene. Vi bruker mye tid på å finne Hvem kan hva, Hvem har kapasitet og Hvem bør møtes. Med en online søkbar løsning som Copedias, vil bedrifter raskt få tilgang til å finne kompetanse og kapasitet som matcher behovet.

Koble og bruke klyngeressurser

Og ikke minst får bedrifter kjennskap til og innsikt i arbeidet som rører seg i klyngen, understreker klyngelederen.  Målet er å koble og utnytte kompetanse og ressurser som finnes i begge industriklyngene, Arena-satsingen Industrial Green Tech og GIC på best mulig måte. Det skal gi klyngebedriftene konkurransefortrinn og vekstmuligheter som sikrer og skaper nye arbeidsplasser for å drive det grønne skiftet framover.

Kompetansedatabase: Christian Hofsøy i COPEDIA forklarer hvordan kompetansedatabasen viser grafisk framstilling av kompetanse og kapasitet det søkes etter. 

Få opp innovasjonstempo
– Vi har behov for å få opp innovasjonstempo i arbeidet med å bli pådriver i grønn omstilling, sier en samlet klyngeledelse.

– Vi erfarer at bedrifter litt tilfeldig finner ut av at det finnes kompetanse de trenger rett i nærheten, sier Irene Siljan Vestby. Nå satser vi på Copedias løsning for å fjerne tilfeldigheter. Vår ambisjon er at dette skal bli et nyttig og viktig verktøy for bedriftene i klyngen.

FRAMDRIFT 2020

  • januar – workshop. 10 selskaper fra klyngen blir invitert til å delta.
  • Før sommeren – mål om at alle bedrifter er med.
  • Høst – komplett database.

KONTAKT 

Irene Siljan Vestby
Klyngeleder GIC/ IGT
irene@industrialgreentech.com
+ 47 952 31 706

Green Industry Cluster Norway (GIC) er en tverrfaglig, frittstående nettverksorganisasjon spesielt rettet mot virksomheter i Vestfold og Telemark som arbeider innenfor industri- og teknologisektoren (landbasert og offshore). Visjonen for klyngen støtter oppunder visjonen for Arenaklyngen Industrial Green Tech (IGT) med mål om å jobbe for en klimapositiv industriregion.

Christian Hofsøy
Gründer og daglig leder COPEDIA
Christian@copedia.no
+ 47 980 62 068

Hvordan løse kompetansegapet i fremtidens arbeidsmarked?
Se blogginnlegg av Christian Hofsøy

 

Tekst og foto av Siri Krohn-Fagervoll