Om oss

Grenland er Norges største industriregion med over 6000 sysselsatte og mer enn 100 års historie. Regionens største industribedrifter har totalt en omsetning på over 30 MRD kroner og eksportandel på over 85%. Vi har mål om å være en internasjonal foregangsregion for grønn industriomstilling. Ambisjonen er å bli verdens første klimapositive industriregion innen 2040, dvs. å fjerne mer CO2 enn bedriftene slipper ut.

Powered by Telemarks kjernevirksomhet er å få på plass mer digitalisering, elektrifisering og utvikle nye teknologier og infrastruktur innenfor fornybar energi og sirkulærøkonomi. Samarbeid med industriinkubatoren Proventia, akademia, investorer og offentlig sektor er vesentlige elementer i å bygge klyngen som en innovasjonsmotor.

 Bakgrunn:

Norge må levere opp mot EUs mål om klimakutt på 55% innen 2030. Grenlandsregionen står for 20% av norsk industris samlede utslipp, tilsvarende 2,5 millioner tonn CO2 ekvivalenter årlig. Kutt her vil være avgjørende for at Norge skal nå sine klimamål. En hovedutfordring er rask utvikling og implementering av ny teknologi, samt utvikling av verdikjeder som gir effektivt samarbeid om ressurser og infrastruktur. Klyngebedriftenes produkter og råvarer er viktige i fremtiden, og har stort behov for bærekraftig omstilling. Dette for å bevare og skape nye arbeidsplasser, sikre vekst i norsk eksport og norsk industris konkurransekraft internasjonalt.

 

Treff teamet bak Powered by Telemark.

 

Våre arbeidsgrupper:

 

Ledelse

  • SMB lederforum
  • Prosesslederforum
  • Prosessindustrirådet
  • Innkjøpsforum (prosessindustri)
  • HMS
  • Rekruttering/ lærlinger
  • Kontinuerlig forbedring
  • Produksjon og prosess
  • Grenland styrenettverk

Forskning, utvikling og innovasjon

  • FoUI
  • Urokråke-forum
  • Teknologi
  • Hardware- leverandørnettverk

Attraktivitet

  • Logistikk og infrastruktur
  • Jernbaneforum
  • Attraktivitet for kompetanse og kapital

Investor

  • Kapitalforum

IT

  • Utviklerforum
  • Manufacturing/DigiPro
  • IT-sikkerhet

Energi

  • Kraftforum
  • Hydrogennettverket
  • Energi og offshoreforum