Og hva skal barnet hete?

Kjære klyngekollega

En uke og seks dager siden forrige klyngenytt. Og verden ser plutselig annerledes ut. Krigen i Ukraina endrer på mye, verst for de som lever i midten av konflikten, men ringvirkningene rammer bredt -også våre klyngemedlemmer. Vi krysser det vi har for at klokskap skal vinne.

  • Vi har nettopp hatt styremøte for å forberede årsmøte: Dette blir fysisk kl 15 (NB!) den 22. mars! Sett av tiden, og gjerne litt utover kvelden til mingel. Mer info kommer.
  • Årsmøtet vil ha som viktigste sak konsekvenser av en planlagt fusjon mellom de tre klyngene – Green Industry Cluster, Industrial Green Tech og IKT Telemark. Vedtekter skal justeres, et styre med folk fra alle disse tre miljøene skal på plass, og «barnet» skal få et nytt navn! Dette arbeidet har pågått siden november, men ventet på fusjonsprosessen. Ingenting er sikkert før årsmøtene har gitt støtte til de ulike styrenes innstillinger. Men jeg har trua på dette – vi skaper noe større og sterkere og det er vanskelig å se hva nedsiden skulle være. Derfor er jeg veldig stolt av å kunne avsløre hva styret har besluttet å legge frem for årsmøtet. Nytt navn på den fusjonerte klyngen: «Powered by Telemark».
    Powered by Telemark: Det har vært et markedsføringsprosjekt i flere år – og gir oss stor fart allerede fra startstreken. Flere av medlemmene i klyngen og andre med visjoner for regionen (Sparenbank1 Sørøst-Norge, Bratsberggruppen m.fl.) har vært bidragsytere til å nå ut i verden med historier om «en av verdens grønneste industriregioner» gjennom Powered by Telemark. Nå blir historiefortelleren og innovasjonsmotoren for å skape de gode historiene en og samme sak. Vi i klyngeadministrasjonen er mer enn klare for å få en beslutning om dette på årsmøtet. Der får dere også forslag til ny grafisk profil. Jeg hører gjerne fra deg hva du tenker om dette.
  • Vi har også denne gangen gleden av å presentere et nytt medlem:
    Ragn-Sells er et 140 år gammelt svensk familieeid selskap innen renovasjon med virksomhet i 6 land. Selskapet har satset tungt på innovasjon innenfor avfallshåndtering, bl.a. med ressursgjenvinning fra flyveaske. Klyngens mål om å redusere deponi-behov passer Ragn-Sells godt. Vi ønsker Kjell Arvid Polsrød og hans kollegaer i Grenland velkommen!

Bård Stranheim

 

Gode reaksjoner på grepa vi gjør! En av dem kom tilbake med dikt jeg bare må dele;

Jeg tillater meg et par dikt fra Helgen-arkivet i anledningen:

 

DET BESTE I LIVET

du vet jo, det beste i livet
er slett ikke god prestasjon,
men dét å få kjenne seg elsket
og være sin egen person

det eneste i oss som teller
når stormene blåser oss ned,
er trangen til alt som vil vokse
fra innerst i hjertet et sted

DRØMMENES BLÅESTE HIMMEL

Det finnes noen mennesker,
noen utenom det vanlige,
som vet, som ser,
innenfor og bakenfor, og framover

Som bringer bekreftelse, og luft det er godt å puste i,
og lys som gjør det hemmelige skamløst og akseptabelt.

Som stemmer strenger, og spinner tråder av håp og forventning,
fra sjelens mørkerom
til drømmenes blåeste himmel.