Superklyngen Powered by Telemark

Kjære klyngevenner

Onsdag gjennomførte vi årsmøtet som ble startskuddet for det Varden i dag har kalt «superklyngen». Navnet Powered by Telemark er formelt vedtatt – og arbeid med rydding på nett og profilering er startet. Nye vedtekter etter fusjon mellom Green Industry Cluster, Industrial Green Tech og IKT Telemark er vedtatt. Ønsker du tilsendt årsrapport eller formelle dokumenter er det bare å si ifra.

Valgkomiteens arbeid ble presentert av @Espen Nilsen (åpen for innspill for neste år), og nytt styre er på plass. Styre med vara og observatører samles allerede førstkommende mandag for å jobbe med veivalgene vi har foran oss. Under min signatur (med ny logo!) finner du navn til alle i det nye styret!

Vi er nå 113 medlemmer. Flere nye er bedrifter som har vært med i Hydrogennettverket og kjenner oss godt fra dette viktige arbeidet med å gjøre regionen til «Hydrogenhovedstaden». Neste mål er å bli knutepunkt i Enovas offensive satsing på avkarbonisering av maritim sektor. Velkommen til Statkraft Hydrogenavdeling og Eric Mazzoochi, Larvik Shipping (ledende på CO2-transport) og Espen Tollevik, NEL Hydrogen (bygger verdens største elektrolysørfabrikk) og  Kai Rune Heggland. Ny er også Kompetansesenter Miljø og Helse som har bl.a. USN og STHF som eiere. Kunnskap som er viktige for oss i utviklingen av grønne løsninger, velkommen til Maren Anne Røed. Edge leverer tjenester innen digitalisering inn mot blant annet industrien, velkommen til Jøran Bøch og kollegaene på Power House. 17 nye medlemmer er blitt en del av gjengen etter fusjonen med IKT Telemark. Vi skal presentere disse nye litt etter litt.

Alle disse fine folka kan du møte på våre møteplasser og i våre ulike fora. Du kan rekke opp hånda om du vil være med – tre nivåer: Ildjel (vi trenger minst 1 for prioritering fra klyngeadm), Aktiv (deltar gjerne i arbeidsgrupper o.l.) og Deltaker (vil gjerne inviteres til møteplasser og ønsker tilgang til informasjon). Her er skjema. Og lurer du på hvem du kan møte i de ulike grupperingene finner du det her (bilde før årsmøtet). Vi lanserer også «Forum for UROKRÅKER»! Unnfanget på forrige klyngesamling i desember, og forløst på samlingen nå. «Sjefsurokråker» er Skjalg Aasland, Merete Østby, Albert Buer, Jørn Roar Bamle og Tine Rørvik og undertegnede.

Nederst finner du også litt mer info fra Innovasjon Norge (EU, Kina) og vårt samarbeid i med Eyde og ACT og DigiPro med en konferanse 5. mai.

 

Innovasjon Norge og EU-satsing

Horisont Europa 2021-27 er verdens største forsknings- og innovasjonsprogram. Programmets overordnede mål er å støtte økonomisk vekst og løse store samfunnsutfordringer i Europa. Norske bedrifter har fulle deltaker rettigheter i programmet.

Gunn Astri Hegna Jansen jobber som EU rådgiver i Innovasjon Norge, Vestfold og Telemark. Hun ønsker å bidra til at flere bedrifter i fylket vårt vet om programmet og benytter seg av de muligheter som ligger i her.

Hun vil frem til sommeren ha kontordag hos Proventia hver annen tirsdag (partalls uker) og tar gjerne en prat med våre medlemsbedrifter disse dagene.

Kontakt info: Mobil 92010715 / Mail gunn.astri.hegna.jansen@innovasjonnorge.no

Innovasjon Norge og Kina

Dette kan også være relevant for mange av dere: https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/internasjonal-satsing/kurs-og-kompetanse/global-growth/global-growth-china-greentech-2022/

ACT Cognitwin Conference 5. mai

Har du sett denne? https://arcticclusterteam.no/arrangementer/act-cognitwin-conference/

Bård Stranheim