Korona-informasjon

Vi informerer om at en rekke av Green industry Clusters aktiviteter påvirkes av den pågående Koronasituasjonen. Vi følger myndighetenes retningslinjer og oppdaterer løpende informasjon om arrangement og aktiviteter på disse nettsidene.

Ved spørsmål kontakt administrasjonen: tone@greenindustrycluster.no