Kranførerne på kaia

21 meter over bakken styrer Lene Therese Sanne og Siv Tangen de massive kranene på Breviksterminalen. Bli kjent med «jentene i krana».

– Vi er et lite men sammensveiset team på fem stykker, i tillegg til en innleid kranfører, som opererer kranene her på havna. Det er ingen andre havner i Norge som kan skilte med like bra kjønnsbalanse blant kranførerne, sier kranfører Lene Therese Sanne. Vi møter Sanne og hennes kollega Siv Tangen på hovedterminalen for stykkgods i Grenland, nemlig Breviksterminalen. Med kaffekoppen i hånda og verneutstyr på vandrer kollegene langs de mange containerne på havna, som blir løftet av massive kraner med kapasitet på opptil 100 tonn.

– En av Norges mest trafikkerte havner
Med andre ord er det store krefter i sving på havna som er et viktig knutepunkt for industrien i Grenland og utover Europa. På Breviksterminalen er det nemlig containere fra blant annet industrivirksomhet, bygg- og anleggsarbeid, offshoreindustrien og transport.

– Og vår jobb er kort forklart å vedlikeholde kranene, kjøre kranene som brukes til å laste og losse containerskipene her på havna. Vi jobber hardt og det er lange skift, men vi trives godt her. Miljøet er veldig bra her på Breviksterminalen, sier Sanne.

I tillegg til Breviksterminalen består Grenland Havn også av Skien Havneterminal, Herøyaterminalen og Langesund Fergeterminal. Til sammen i dette sjøområdet er det rundt 3000 skipsanløp årlig.

– Med andre ord er det en av Norges mest trafikkerte havner, sier Sanne.

Ikke bare en «mannejobb»
Det er ingen tegn til høydeskrekk når Lene Therese Sanne og Siv Tangen går opp metalltrappene til en av de massive kranene som ruver 50 meter over bakken. Fra kranhytta 21 meter over bakken har de flott utsikt over både Brevik og hele containerhavna. Fra disse kranhyttene løftes det hundrevis av containere fra ulike skip hver eneste dag. Med andre ord er det hektiske dager på havna.

–Vi jobber ofte kveld og natt, det er døgnkontinuerlig drift og vi har en vaktordning. Dette er jo en veldig travel havn, sier Sanne.

Både Tangen og Sanne synes det er en myte at det å være kranfører er en typisk «mannejobb». De oppfordrer også kvinner til å velge yrkesfag for å bli kranførere.

– Vi anbefaler alle som har en interesse for kran å velge denne retningen. Denne jobben handler ikke om kjønn i det hele tatt, sier Lene Therese Sanne.

En havn for fremtiden
Det er ingen tvil om at kranførere spiller en sentral rolle i logistikk-kjeden, og det er ingenting som tyder på at den hektiske jobbhverdagen til Sanne og Tangen vil roe seg.

– Vi trenger nok flere kolleger her fremover. For trenden i hele verden er at mer av godset blir fraktet i containere, sier de begge.

Siden høsten 2020 har antallet containere på Breviksterminalen blitt doblet på grunn av flere linjer med forbindelse til ulike havner i Europa. Men det er også nye lokale satsinger som fører til den økte trafikken på havna. Den siste tiden har nemlig verdens første fullelektriske containerskip, Yara Birkeland, fraktet containere fra gjødselfabrikken Yara på Herøya til Breviksterminalen. Det vil si 104 containere per tur. Skipet erstatter frakt av containere på veien og sparer nærmiljøet for mye trailertrafikk. Her på Breviksterminalen blir containerne fra Yara Birkeland lastet om til større containerskip og deretter fraktet ut til logistikk-knutepunkt i Europa og videre ut i verden.

– Dette er virkelig en havn for fremtiden, sier de avslutningsvis.

Synes du jobben til Sanne og Tangen høres interessant ut? Da bør du vurdere å velge treårig yrkesfaglig utdanning og få fagbrev i kran- og løfteoperasjonsfaget.

FAKTA

  • Grenland Havn er en av Norges mest trafikkerte havner med ca 3000 anløp pr år.
  • Grenland Havn IKS opererer fire terminaler: Breviksterminalen med RoRo og LoLo. Herøya (krankaia og Tinfoskaia) for håndtering av bulk og tømmer. Skien havneterminal for prosjektlaster og bulk. Langesund fergeterminal hvor FjordLine har daglige avganger til Hirtshals for gods og passasjerer. En ny terminal er i tillegg under utvikling på Frier Vest. I tillegg har industribedriftene i Grenland sine egeneide kaianlegg.
  • Grenland Havn er Norges tredje største havn målt i tonnasje, hvert år går det 12,8 millioner tonn gods over havnen.
  • En av Norges største containerhavner med 62.000 TEU håndert i 2021.
  • Grenland Havn IKS har 18 ansatte som omsetter for ca 65 millioner NOK.
  • Grenland Havn IKS er eid av kommunene Bamble, Porsgrunn og Skien.

Tekst og foto: PMSør Brandstudio

Denne artikkelen sto på trykk i magasinet «Kraften til å endre» som ble gitt ut av Varden i forbindelse med Industriuka 30. mai 2022.