Med grønn industri skal Norge bygges

Næringsminister Jan Christian Vestre svarer på kritikken fra industri- og teknologiklyngen Powered by Telemark.

Jeg takker for gode innspill fra industri- og teknologiklyngen Powered by Telemark etter Industriuka forrige uke. Jeg tar innspillene med videre i det ambisiøse arbeidet vårt, der vi skal kutte norske utslipp med 55 prosent, samtidig som vi skal skape nye, grønne næringer – og videreutvikle etablert næringsliv.

Industrien i Grenland leder virkelig an og har satt seg som mål å bli verdens første klimapositive industriregion. Det skrøt jeg av fra talerstolen ved besøket jeg hadde der i høst og denne gangen og jeg gjør det gjerne igjen.

Etter applausen takket jeg ikke pent «nei takk» til å fortelle om regjeringens gode grep og resultater. Det er noe jeg mer enn gjerne forteller om, og jeg gjentar det gjerne.

I løpet av de 7 månedene som har gått siden denne regjeringen tiltrådte har vi fått til mye. Vi har styrket virkemiddelapparatet slik at det kan mobiliseres 3 milliarder kroner mer i grønne investeringer i år, vi har lansert reformen «Hele Norge eksporterer» med en rekke nye tiltak for å øke norsk fastlandseksport med 50 prosent innen 2030, vi har etablert «Én dør inn til virkemiddelapparatet», vi er i gang med industrielle partnerskap med EU, Tyskland og Sverige og vi legger snart frem en plan for grønt industriløft og en egen batteristrategi. For å nevne noen eksempler.

I tillegg har vi lagt fram svært ambisiøse planer for havvind, der vi skal gå fra to til minst 1500 havvindturbiner og dermed nesten doble den norske strømproduksjonen.

Som dere selv sier, kraftsituasjonen er helt vesentlig for å lykkes med det grønne skiftet. Jeg er helt enig i at vi trenger mer kraft for å få til reindustraliseringen av landet vårt der vi skal skape nye, lønnsomme og grønne industriarbeidsplasser i hele landet.

Regjeringen gleder seg til det videre samarbeidet med industrien i Grenland. Sammen skal vi utrette store ting!

Jan Christian Vestre, næringsminister