Beerenberg Industri AS

Beerenberg Industri AS (tidligere Bouvet Industries/Vetlesen stillas) ble etablert som Vetlesen Stillas AS i 1970 og har i dag rundt 70 ansatte. De siste 20 årene har selskapet vokst til å bli en betydelig stillasbedrift med aktiviteter og oppdrag over hele Sør-Norge. De største oppdragene er på industrianleggene i Grenlandsområdet og selskapets viktigste kunder er Yara, Norcem, Skanska og Veidekke.

Satsningsområder
Vi leverer funksjonelle, effektive og brukervennlige stillas til industri og bygge bransjen. Vi leverer til alle typer vedlikehold og prosjektoppdrag.

Vi satser i økende grad på tak over bygg (tak over tak stillaser). Stadig flere av våre kunder i alle bransjer ser fordelene ved dette produktet.

Tak over tak stillas gir:

 • Bedre kvalitet på produktet våre oppdragsgivere leverer til kunden.
 • Besparelser i kostnadene ved forsinkelser pga. vær og vind.
 • Mindre fuktskadede materialer.
 • Redusert slitasje på utstyr.
 • Lavere energiforbruk.
 • Mindre sykefravær og skader.

Målsetting

 • Vi skal levere våre tjenester og produkter til avtalt tid og sted.
 • Vi skal montere etter de strengeste krav til sikkerhet og godkjenning.
 • Vi skal jobbe kontinuerlig med å forbedre stillasenes sikkerhet.
 • Vi skal gjøre arbeidsplassen i høyden så trygg og brukervennlig som mulig.

Brukerne skal trives bedre i høyden og kjenne seg trygge på stillaset de jobber i!

 • Kontaktperson :
  Morten Feen
 • Telefon:
  +47 92 85 55 75
 • E-post:
  morfee@beerenberg.com