CODY

Cody leverer nøkkelferdige, automatiserte maskinsystemer og har bred erfaring innen maskinbygging, industriautomatisering, robotsystemer og produktutvikling.

Bedriften arbeider på tvers av fagdisipliner og leverer totalpakker i alle produksjonstrinn. Cody kan kjøre hele prosessen fra problem til idé, til 3D-design, produksjon og sammenstilling, testing, dokumentasjon og implementering hos kunden. Cody tar gjerne totalansvaret slik at kunden skal slippe å forholde seg til flere leverandører. Cody har egenkompetanse eller etablerte samarbeidsforhold med dyktige underleverandører på alle felt innen sitt fagområde.

  • Kontaktperson :
    Ken Andre Kihle
  • Telefon:
    +47 992 24 842
  • E-post:
    ken.andre@cody.no