Studieorganisasjon Folkeuniversitetet

Studieorganisasjonen Folkeuniversitetet er en ideell organisasjon som har som formål å bidra til et mer meningsfylt liv for den enkelte samt fremme livslang læring og likestilling i adgang til kunnskap, innsikt og ferdigheter.

 • Offentlig godkjent studieforbund – Studieforbundet Folkeuniversitetet
 • Hvert år deltar mer enn 180 000 voksne på våre kurs og studier
 • Landsdekkende med mer enn 32 lokale studiesteder fordelt over hele landet
 • Folkeuniversitetet har ingen eiere, alle midler brukes til å gi et bredt undervisningstilbud
 • Kontaktperson :
  Kirvil Schultz
 • Telefon:
  +47 414 17 066
 • E-post:
  kir@fu.no