NHO Vestfold og Telemark

NHO Vestfold og Telemark er ett av ti regionkontor i Næringslivets Hovedorganisasjon, den største interesseorganisasjonen for arbeidsgivere i Norge. Medlemmer er tilknyttet en av våre 16 landsforeninger som ivaretar bransjenes interesser. NHO Vestfold og Telemark jobber for 2100 medlemmer i fylket i samarbeid med landsforeningene og lokale bransjeforeninger.

NHO representerer et stort mangfold av jobbskapere. Gründere, eiere av store og små familiebedrifter og ledere i større konsern, er medlemmer i organisasjonen. Det er tillitsvalgte fra medlemsbedriftene som bestemmer retningen for arbeidet i NHO. Bedriftsledere sitter i styrer, råd og utvalg og sikrer at organisasjonen arbeider med saker som opptar arbeidsgivere og deres bedrifter.

Politisk påvirkning og myndighetskontakt er en sentral del av vår oppgave. NHO gjennomfører tarifforhandlinger med arbeidstakerorganisasjonene på vegne av medlemsbedriftene.  Vi gir medlemmene tilgang til et stort støtteapparat med fordeler som advokathjelp i arbeidsrett, rådgiving i arbeidsgiverspørsmål, beskyttelse av bedriftens varemerker og design, kurs, nettverk og løsninger for pensjon og forsikring.

  • Kontaktperson :
    Kristin Saga
  • Telefon:
    +47 90 18 10 77
  • E-post:
    kristin.saga@nho.no