Norsk Spesialolje

Norsk Spesialolje AS (NSO) ble stiftet i 1986. Selskapet har siden den gang utviklet seg til å bli landets ledende selskap innen mottak og behandling av spillolje og oljeforurenset vann.

NSO har siden oppstarten drevet mottak og behandlingsanlegg på Kambo i Moss. Her mottar og behandler NSO størstedelen av spilloljen som samles inn i Norge i dag. Høsten 2014 åpnet selskapets nye anlegg i Grenland. Her har NSO investert over 200 mill. kroner i et topp moderne anlegg for mottak og behandling av spillolje og oljeforurenset vann. Med det nye anlegget øker selskapet sin vannbehandlingskapasitet fra 15.000 til 50.000 m3 pr år. I tillegg økes tankkapasiteten med 17.000 m3.

NSO har eget akkreditert laboratorium for å sikre kvaliteten på både inngående og utgående varestrøm. Laboratoriet tilbyr også eksterne laboratorietjenester innen spillolje og forurenset vann.

  • Kontaktperson :
    Bjørn Roger Broen
  • Telefon:
    959 24 189
  • E-post:
    brb@spesialolje.no