Rambøll

Rambøll
Rambøll er en global samfunnsrådgiver som tilbyr tverrfaglige tjenester innenfor bygg, samferdsel & byutvikling, vann, miljø, energi og management consulting. I Norge er vi 1750 medarbeidere fordelt på 14 kontorer, fra Alta i nord til Kristiansand i sør.

15. oktober 1945 ble Rambøll grunnlagt som «Rambøll & Hannemann»-partnerskap i København. Siden den gang har Rambøll blitt til en internasjonal rådgivervirksomhet med 16 500 dedikerte spesialister lokalisert i 35 land.

FREMTIDSRETTEDE LØSNINGER
I Rambøll er vi opptatt av å skape inspirerende og bærekraftige løsninger som skal gi rom for vekst og utvikling, og som er det beste for kunden, sluttbrukeren og samfunnet omkring. Våre tjenester skal resultere i verdier både for oss som lever i dag, og for dem som kommer etter oss.

Som første norske virksomhet, og første rådgivende ingeniørvirksomhet i verden, ble Rambøll i 2020 sertifisert etter FNs 17 bærekraftsmål – inkl. de 169 delmålene. Prosessen ga et grundig innblikk i alle tjeneste- og kompetanseområder der vi bidrar til måloppnåelse i Norge – og ga oss en god struktur og plattform for ytterligere forbedringsarbeid – til gode for kunder og samfunn. I Rambøll ønsker vi alltid å bidra med tydelig og konstruktiv rådgivning knyttet til bærekraft i de prosessene og prosjektene vi er involverte i. Vi ble resertifisert sommeren 2021

KREATIVITET OG INNSIKT – VÅR MÅTE Å SKAPE NYE IDEER PÅ
Vi erkjenner at våre løsninger er avhengig av våre medarbeideres kreativitet, innsikt og integritet. Vi ønsker derfor individuelle forskjeller velkommen, og vi ser at team satt sammen av mennesker med ulik faglig og personlig bakgrunn er et godt utgangspunkt for å skape inspirerende løsninger. Gjennom et slik samarbeid vil våre medarbeidere også utvikle seg selv og øke sitt potensial. Rådgiving handler jo først og fremst å kunne – i kraft av sin kompetanse og innsikt – bistå andre med å oppnå optimale løsninger.

  • Kontaktperson :
    Florian Franz
  • Telefon:
    +47 906 51 742
  • E-post:
    florian.franz@ramboll.no