ResQ

Totalleverandør av sikkerhetsopplæring og operativ beredskap

ResQ er en ledende komplett leverandør av tjenester og kompetanse innen sikkerhet og beredskap. Et bredt spekter av kurs og tjenester leveres til alle typer kunder knyttet til maritim næring samt olje og gass på sikkerhetssentre i Bergen, Haugesund, Grimstad, Kristiansund og Stavanger. ResQ tilbyr også spesialtilpassede kurs på forespørsel.

ResQ leverer risikoanalyser, rådgiving og planverk, opplæring og trening på land og om bord, samt alle typer sikkerhets-opplæring og øvelser, verifikasjon og gransking. Selskapet har også et «24/7 -bemannet» operativt beredskapssenter som tilbyr vakttjenester for første, annen- og tredjelinje beredskap for kunder, samt pårørende- og medietjenester, inkludert mottakssentre langs hele kysten.

ResQ ble etablert som Statens Havarivernskole i 1973 som et resultat av tre store skipsulykker i 1969. Senere ble skolen innlemmet i utdanningssystemet, først som del av Statens sikkerhetshøgskole i 1991 og som del av Høgskolen Stord – Haugesund i 1994.

Som kommersiell virksomhet ResQ ble etablert og privatisert i 2001 da fire norske rederier i Haugesundsregionen overtok skoledriften av Høgskolen i Stord – Haugesund. I 2013 ResQ inngikk som et eget datterselskap i Acona gruppen. I dag er ResQ ett heleid selskap i DNB bank ASA gruppen.

ResQ gruppen har over 50 fast ansatte og over 500 innleide ressurser spredt over hele landet. De fleste av ansatte har en lang karriere i ResQ.

  • Kontaktperson :
    Tommy Olsen
  • Telefon:
    +47
  • E-post:
    tommy.olsen@resq.no