SCGC

SCGC har kontor i Powerhouse Porsgrunn (SCGN AS), og er et av de største petrokjemiselskapene i Sørøst Asia, med hovedkontor i Bangkok. SCGC produserer polymerere som brukes blant annet i emballasje, bildeler, infrastruktur og elektronisk utstyr. Selskapet har fokus på å øke produksjonen av grønne polymere som inkluderer plast produsert fra resirkulert materiale og bioråstoff. I Europa har SCGC gjort flere strategiske investeringer innenfor produksjon av resirkulert plast, og Europa er også viktig for SCG sitt arbeid på innovasjon gjennom SCGCs eierskap av Norner og forsknings og utviklingssentre i Oxford og Italia. SCGC er en del av SCG konsernet som også er store innenfor sement, papir og emballasje med over 55.000 ansatte. SCGN har ansvar for å følge opp globale allianser og utvikle samarbeidsprosjekter relatert til klima, resirkulering og bærekraft.  Vi jobber også med å koordinere innovasjonsarbeidet som skjer mellom Europa og Thailand.

  • Kontaktperson :
    Tine Rørvik
  • Telefon:
    +47 970 50 532
  • E-post:
    tine.rorvik@scg.com