SINTEF Norlab AS

SINTEF Norlab AS er en av Norges største industrielle laboratoriebedrifter. Selskapet er i tillegg til Porsgrunn, lokalisert i Mo i Rana, Glomfjord, Oslo, Mosjøen, Brønnøysund, Namsos, Fosen, Frøya, Kristiansund, Surnadal, Molde og Sunnmøre. SINTEF Norlab er akkreditert i henhold til ISO 17025.

Selskapets virksomhet omfatter kjemisk analyse, materialtesting, mikrobiologi, miljømålinger og miljørådgivning. Bedriften leverer tjenester til kunder fra on- og offshore-industri samt privat og offentlig virksomhet i Norge.

  • Kontaktperson :
    Bjarne Nenseter
  • Telefon:
    +47 95 08 59 02
  • E-post:
    bjarne.nenseter@sintefnorlab.no