Mer kompetente IT-lærlinger

Frokostmøte hos Porsgrunn videregående skole viste frem nye takter i IT-utdanningen og stort potensiale for samarbeid med næringen om lærlingeordningen.

Det nye utdanningsprogrammet dekker både IT-drift og IT-utvikling. Det som tidligere het «IKT-servicefag» er nå erstattet med «Informasjonsteknologi og medieproduksjon». Til forskjell fra tidligere starter løpet med IT-fag allerede første året. Andre året velger elevene retning mellom IT-drift og IT-utvikling. Lærlingtiden er fortsatt på to år, og vil gi kandidater som er mer attraktive som lærlinger og bedre rusta til å gå inn i arbeidsoppgavene i bedriftene.
Denne morgenen fikk vi en god gjennomgang av studieprogrammet, og ikke minst en demonstrasjon av elevoppgaver fra IT-drift og IT-utvikling. Opplæringskontoret OSS&RM gav en god gjennomgang av hvordan de jobber for å støtte både elever og bedrifter med lærlingeordningen.
Tilgang på folk med riktig kompetanse er bedriftenes viktigste vekstbarriere, og et av IKT Telemarks viktigste innsatsområder for å støtte vekst og utvikling av den regionale IT-næringa. Vi oppfordrer de av våre medlemsbedrifter som til nå ikke har tatt inn lærlinger, å se på på muligheten for å gjøre nettopp det. Ta kontakt med Porsgrunn videregående skole eller OSS&RM så hjelper de videre i prosessen.