NLI Grenland AS nytt medlem i GIC

Vi er glade for å kunne ønske NLI Grenland AS velkommen som nytt medlem i Green Industry Cluster!

NLI er en dyktig gruppe selskaper som leverer prosjekter og tilbyr ekspertise innen engineering, fabrikasjon, installasjon og vedlikeholdstjenester til et bredt spekter av bransjer både innenlands og offshore.

NLI Grenland AS er en høyt kvalifisert leverandør av rør- og stålfabrikasjon, mekanisk montering, vedlikeholdstjenester og snuoperasjoner. Bedriften er lokalisert på Herøya og har et mekanisk verksted for fabrikasjon av plate/sveis med 85 ansatte. NLI Grenland AS tar også ansvar for å levere små og mellomstore nøkkelferdige prosjekter (EPC) i internt samarbeid med NLI-selskapene.

Vi har bedt administrerende direktør Jan Gjertsen fortelle om bedriften, deres kunder og mulig samarbeid med andre bedrifter i klyngen.

Hvem er deres typiske kunder og hva hjelper dere disse med?

Kundene våre er de største industribedriftene i Grenland. De er blant annet Inovyn, Ineos Rafnes, Yara, RHI Magnesita og Norcem. I et tett samarbeid med våre kunder identifiserer vi muligheter og utfordringer for å finne de beste tekniske og kostnadseffektive løsningene.

NLIs leveranser spenner fra komplette anlegg, lagertanker, trykkbeholdere og rørstativ, til komplette og komplekse kompressor- og prosessbygg. Vi leverer også EPS-leveranser av forskjellige prosessmoduler til offshore olje- og gassindustrien.

Hva ser du tendenser til at det kommer til å bli større behov for i nærmeste fremtid av kunnskap og tjenester innenfor deres fagområde?

 Behovet innen kjernevirksomheten er generelt økende og etterspørselen etter et selskap med systemkunnskap øker også. Vi er et fleksibelt og praktisk selskap med bred erfaring og kompetanse. Vi streber alltid etter å møte kundenes forventninger.

Hvorfor ønsker dere å være med i klyngen, og hva vil deres viktigste bidrag være?

 Vi ønsker fra klyngen å holde oss oppdatert med hensyn på kunders behov generelt – spesielt de nye bedriftsetableringene i området. Vårt mål er å være en lettbeint organisasjon som kan snu seg fort for å møte kundebehov.

Les mer om NLI Grenland på deres hjemmeside: https://www.nli.no/

Kontaktinformasjon finner du på våre medlemssider: https://greenindustrycluster.no/medlem/nli-grenland-as/