Norges mest miljøvennlige fotballklubb

Odds Ballklubb jobber hele tiden for å bli mer miljøvennlige. Akkurat nå leter de etter samarbeidspartnere til prosjektet «Grønn stadion».

Tekst: Kine Myrvold

Ledelsen i Odds Ballklubb har stort fokus på miljø, og anser seg for å være Norges mest miljøvennlige fotballklubb. Daglig leder Einar Håndlykken tror at stadion er en bra arena for mye mer enn bare fotball. Den kan også brukes til teknologiutvikling for miljøvennlige løsninger. Odds «grønne hjerte» får stor oppmerksomhet blant både sponsorer og publikum.

VERTIKALT LANDBRUK
Et av prosjektene de har jobbet med i flere år, er vertikalt landbruk.

Vertikalt landbruk vil si at det dyrkes mat på vegger. Odd ønsker bruke en av veggene på Skagerak Arena til slikt landbruk. I 2019 fikk de støtte fra Oslofjordfondet og Fylkesmannen.

– Det er stort press på matjorda, matproduksjon i urbane strøk vil komme godt med. Telemark et kontrastfylt fylke, med både by og landbruk. Stadion er først og fremst betong. En grønn vegg med landbruk vil forene by og land på et vis, sier Håndlykken.

Han leter etter samarbeidspartnere – både leverandører av utstyr til veggen og aktører som kan være med å finansiere prosjektet.

– VI ER ABSOLUTT I FRONT
Selv om tanken om urbant landbruk på stadionveggen er god, er det noe som sannsynligvis ligger et stykke frem i tid. Det som allerede er på plass, er bruken av solceller. Hele stadiontaket er dekket av solcellepaneler, som er med å lyse opp arenaen på mørke kvelder.

– En grønn vegg kommer til å være veldig innovativt og ekstremt synlig, men bruken av solceller har nok mye mer å si for miljøet. Selv om solcelleanlegget ikke synes for folk flest, har det fått masse oppmerksomhet, sier Håndlykken.

I tillegg er hele stadion varmet opp av Skien fjernvarme som bruker flis fra skogbruket i regionen til å produsere varme. På den måten tar fotballklubben også del i sirkulærøkonomien i regionen.

– Jeg er ikke i tvil om at vi er den mest miljøvennlige fotballklubben i Norge – og
kanskje til og med i Europa. Vi er absolutt i front, og er nok blant klubbene i Europa
som har tatt de størst grepene for miljøet, sier den daglige lederen, før han må haste videre