Ny utdanning for å øke takten i det grønne skiftet – Digitalisering og bærekraftig prosessteknikk

Leverandør og kunnskapsbedrifter i Grenland er viktige bidragsytere i utdanningen. Den er tenkt startet opp i løpet av høsten/ vinteren 2020 under forutsetning av godkjenning. Utdanningen er rettet mot kjemiprosess, laboratoriefag og fagoperatører i produksjonsteknikk. I en industri med stadig strengere krav til f.eks. effektivitet, lønnsomhet, utslipp og forbruk ser prosessindustrien at digitalisering er fundamentalt for overlevelse og økt konkurransekraft i fremtiden.

Her kan du lese mer om innholdet i utdanningen

https://fagskolen-vestfoldogtelemark.no/nyheter/ny-utdanning-digitalisering-og-baerekraftig-prosessteknikk

Ønsker du å delta i en av testmodulene, så meld deg gjerne på i lenken ovenfor.