Nytt GRATIS kurs i Industriell digitalisering!

Overgangen fra industri 2.0 til 4.0 – sett fra fagoperatørens perspektiv! Digitalisering, bærekraft, teknologiutvikling og prosessoptimalisering er bare noen av stikkordene i det nye kurstilbudet til industrien!

TS kompetansesenter tilbyr sammen med Fagskolen i Vestfold og Telemark og Industrial GreenTech modulbasert opplæring i Industriell Digitalisering støttet av Kompetanse Norge. Hensikten med kursene er at ansatte i industri- og teknologi bedrifter skal få mer kunnskap og forståelse om hva nye teknologiske løsninger kan bidra med i den digitale utviklingen. Kursene fokusere både på bærekraft, miljø, utslipp, effektivisering og optimalisering av produksjonsprosesser.Deltakeravgiften til de første kursene dekkes av offentlige midler. Førstemann til mølla! Første kurs er satt opp 20. august.

Gjennomføring:

Hvert emne er et eget kurs om går over to dager. Den første dagen er teori rundt det gjeldende emnet. Dag to er praktiske øvelser, oppgaver eller besøk i bedrifter. Dag 2 avsluttes med en refleksjon rundt anvendelse i egen jobb/ bedrift av det du har lært. Deltagere må ta med egen PC.

  • Emne 1 – Anvendt kjemiteknikk i produksjonsprosesser
  • Emne 2 – IOT og sensorteknologi i framtidens produksjonsprosesser
  • Emne 3 – Elektronisk kommunikasjon og datasikkerhet
  • Emne 4 – Digitale verktøy i HMS- og kvalitetsarbeidet

Det utstedes kursbevis for hvert enkelt emne.

 

Målgruppe:

Målgruppen vil være fagarbeidere i industrisektoren. De vil typisk ha oppgaver knyttet til den daglige drift av produksjonsutstyret og prosessene i bedriftene. Målgruppen vil også utgjøres av fagpersonell knyttet til mekanisk vedlikehold og elektro/automasjon. Logistikkoperatører er også aktuelle som del av målgruppen.

 

Opptakskrav:

Opptakskrav er ansettelse i aktuell stilling som fagarbeider innen prosess/produksjon, elektro/automasjon, mekanisk vedlikehold og logistikk. Det er krav om fullført videregående opplæring, og deltakere bør ha grunnleggende dataferdigheter for å kunne nyttiggjøre seg videreutdanningen.

Her kan du se og laste ned kursbrosjyre!

Mer informasjon om datoer og påmelding i kurskalender.