Nytt medlem i klyngen: Elektroskandia Norge AS

Green Industry Cluster ønsker velkommen et nytt medlem i klyngen: Elektroskandia. Bedriften skal gi den beste kundeopplevelsen gjennom et bredt utvalg av miljøvennlige og innovative produkter, tjenester og løsninger innenfor installasjon, industri og e-verk. De har 10 lokale utsalg/lager spredt utover hele landet som er beregnet for å betjene de profesjonelle aktører innen installasjon og integrert logistikk for energiverk og industri. I tillegg til dette har de 3 salgskontorer som er lokalisert i Førde, Hamar og Skien.

Vi har bedt Lasse Johansen, Salgssjef Telemark/Vestfold/Agder fortelle om bedriften, deres kunder og mulig samarbeid med andre bedrifter i klyngen.

Hva er din bedrifts kjernevirksomhet (produkter, tjenester, kompetanse)?

Elektroskandia leverer produkter og tjenester til markedene e-verk, industri og installasjon. Vi fører produkter fra de beste produsentene. Markedene i dag krever et bredt sortiment, konkurransedyktige priser, 24 timers tilgjengelighet og effektiv logistikk. Kunder søker forpliktende partnerskap og det kan vi tilby.

Hvem er deres typiske kunder og hva hjelper dere disse med?

Typiske kunder er all industri: skip, installatører, e-verk og fiskeindustrien (oppdrettsnæringen og foredling).

Hva ser du tendenser til at det kommer til å bli større behov for i nærmeste fremtid av kunnskap og tjenester innenfor deres fagområde?

IoT baserte smartløsninger, for «smartere» bruk av energi. Energieffektiv og helsebringende belysning. Nye områder for bakterie- og virus drepende belysning. Energibesparelse ved mer bruk av frekvensomformere og mykstarter i tyngre industri. IoT basert teknologi som optimaliserer samspillet mellom kjøp, egenproduksjon, lagring og smart forbruk av energi. Bytte fra tradisjonell belysning til LED basert belysning, samt bytte fra 1 gen. LED til ny LED teknologi. Finansielle løsninger som muliggjør investeringer nedbetalt av
reduserte strømkostander.

Hvorfor ønsker dere å være med i klyngen, og hva vil deres viktigste bidrag være?

Vi ønsker å være med på å nå visjonen «Verdens første klimapositive industriregion». Vi vil bidra med kompetanse og kunnskap om nåværende teknologi og kommende teknologi, som vil være avgjørende for videre elektrifisering av Norge.

Les mer om Elektroskandia på deres hjemmeside: https://www.elektroskandia.no/

Kontaktinformasjon finner du på våre medlemssider: https://greenindustrycluster.no/medlem/elektroskandia-as/