Planlegger hydrogenfabrikk på Rafnes

Petrokjemibedriften INOVYN har planer om å bygge landets første hydrogenfabrikk i Bamble i Vestfold og Telemark. Hydrogenet skal erstatte fossilt drivstoff og er et skritt på vei mot en grønnere industri i Grenland.

– Et av svarene på hvordan regionen blir mer klimavennlig, er å bruke hydrogen som energikilde, sier Rodney Ishak. Han er administrerende direktør i INOVYN Norge som er en del av det internasjonale INEOS-selskapet INOVYN, Europas ledende lut- og PVC-produsent. Den norske delen av selskapet har fabrikker på Rafnes i Bamble og på Herøya Industripark i Porsgrunn. Nå ønsker INOVYN Norge å etablere en hydrogenfabrikk integrert med sine eksisterende fabrikker på Rafnes.

Erstatter fossilt brensel

– Vi har allerede i dag en vesentlig hydrogenproduksjon, på opp mot 9000 tonn i året. Dette forbruker vi internt og det er med på å holde CO2-avtrykket vårt nede. Nå ønsker vi å utvide hydrogenproduksjonen, slik at flere kan få glede av den, sier Ishak.

Rodney Ishak, administrerende direktør i INOVYN Norge

Foreløpig er prosjektet i utviklingsfasen, men målet er å starte produksjonen av hydrogen for kommersielt salg i løpet av to til tre år.

– Vi har gode forutsetninger for å kunne etablere en hydrogenfabrikk og ikke minst til å drifte produksjonen på godt og sikkert vis. Forhåpentligvis kan vi snart levere hydrogen til hele regionen, sier han.

Reduserer klimagassutslipp

Håpet er at transportnæringen i større grad enn i dag vil ta i bruk hydrogen istedenfor fossilt brensel, og at båter skal kunne legge til kai ved Rafnes for å fylle tankene sine med hydrogen produsert med fornybar kraft.

– Vi håper også hydrogen fra Rafnes kan føre til utvikling av andre grønne industrielle prosjekter, gjerne innen industriklyngen i Grenland, sier Ishak.

– Det fine med vårt prosjekt er at uavhengig av hvordan utviklingen går, klarer vi å omsette og utnytte hydrogenet vi skal produsere i våre egne prosesser, til beste for klimaet. Allerede ved intern bruk vil klimagassutslippene våre reduseres med om lag 25 prosent. Får vi flere til å ta i bruk hydrogenet, for eksempel i transportsektoren, vil reduksjonen i klimagasser kunne bli nesten dobbelt så stor. Med dette vil en ny hydrogenfabrikk være en viktig bidragsyter til å nå Grenlands visjon om å bli verdens første klimapositive industriregion innen 2040, sier han.

Dette er INOVYN Norge:

INOVYN Norge er en del av INOVYN-konsernet som er Europas største og ledende produsent av PVC og lut, med fabrikker i åtte land. INOVYN eies av INEOS, verdens 3. største petrokjemiselskap. INOVYN har om lag 4200 ansatte, hvorav cirka 320 i Norge.

På Herøya produserer INOVYN Norges fabrikk PVC, et plastmateriale som blant annet brukes i gulvbelegg, tapeter, rørledninger og flere produkter i legemiddelindustrien. Klorfabrikken på Rafnes produserer lut, som blant annet brukes i papir og celluloseproduksjon.

Artikkelen ble opprinnelig publisert på Powered by Telemark 21.05.2021 (se link)