Spennende kandidater til IGT Award 2020 – fremdeles mulighet for nominering!

Det kommer nå inn nominasjoner til Industrial Green Tech Award 2020 som er en anerkjennelse til en bedrift som har jobbet mye innen grønn teknologi og/eller har en grønn innovasjon til det globale markedet som bidrar til reduksjon av utslipp av klimagasser (direkte eller indirekte).

 

Her presenteres noen av de nominerte kandidatene og vi vil gjerne ha inn flere nominasjoner før 1. september. Mer om kriterier og nominasjonsskjema her: https://industrialgreentech.com/nominer-en-kandidat-til-industrial-green-tech-award-2020/

 

 

Multifag AS: Vi leverer solcelleanlegg som er den grønneste form for energi som er mulig å produsere. I tillegg er vi pionerer innen grønn energi i da vi har under utvikling solcelleløsninger for transportnæringen og løsninger med flytende solceller.

 

WAI Environmental Solutions: Vi utvikler vår teknologi SYNOLYS for oppgradering av eksisterende biogass anlegg til å kunne utnytte mye mer av råstoffene de mater inn idag, samt til å kunne produsere biogass fra ukonvensjonelle råstoffer som hageavfall, skogsavfall, landbruksavfall, plastblandet avfall etc., som idag ikke kan utnyttes i biogass/biometan anlegg. Eksisterende anlegg vil da kunne doble utbyttet av energien i råstoffene til økt biogass i eksisterende anlegg integrert med vår SYNOLYS teknologi.

 

Nordur Renewables Norway AS: Syntetisk Naturgass er metan laget av CO2 og hydrogen. SNG er av World Energy Council regnet som den mest effektive måten å flytte overskudd av fornybar energi fra sommer til vinter og over større avstander. Det er omfattende infrastruktur for å lagre og transportere metan i Europa som gjør det mulig å fase SNG lett inn – og fossile brensler lett ut. Det finnes ca 70 forskjellige prototype/pilotanlegg i Europa. Nordur har to løp aktive i Norge, et i Trøndelag og et i Telemark, hvor Europas fremste engineeringselskap på feltet nå arbeider med tegningene til fullskalaanlegg.

 

Vi ønsker alle de nominerte lykke til og gleder oss til utdeling på Industridagen under Industriuka 3.november!