Studenter på mentor-jakt

Har du lyst til å være arbeidslivsmentor for en IT- eller økonomistudent ved USN i Bø eller Vestfold? Handelshøyskolen ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) ønsker å styrke kontakten mellom studentene og arbeidslivet. For å forberede studentene på hva som venter dem etter fullførte studier tilbyr de et arbeidslivsmentorprogram. IKT Telemark er samarbeidspartner og oppfordrer medlemmene til å ta initiativ.
Foto: Terje Bergersen
Ambisjonen er å la utvalgte studenter i 2. og 3. årskullene på det 3-årige bachelorstudiet i IT og informasjonsledelse samt økonomi og ledelse på USN Campusene Bø i Telemark og Vestfold (Horten/Bakkenteigen) få muligheten til å delta i det spennende og utviklende arbeidslivsmentorprogrammet gjennom dette studieåret. Til dette trengs mentorer og studenter som har lyst til å bidra med sin tid, erfaring og nysgjerrighet.

Hvem kan være mentor?

USN ønsker å knytte til seg mentorer med erfaring som leder eller fag-spesialist i arbeidslivet eller som gründer, styremedlem el.l. i privat, offentlig og/eller frivillig sektor. Det søkes etter bredde i bransjer og bakgrunn hos mentorene, også aldersmessig. For å bli en god mentor i dette programmet er det ønskelig at du:
• Er faglig nysgjerrig
• Har evne og vilje til å la deg inspirere av noe nytt
• Har mulighet til å sette av tid til dette, uten at du får noe honorar/godtgjørelse
• Kan kommunisere
• Er villig til å dele av egne erfaringer
• Er inkluderende, åpen og imøtekommende
• Har relevant arbeidslivserfaring og gjerne (men ikke nødvendigvis) høyere utdannelse.

Hva består programmet av?

Mentorprogrammet vil gi de utvalgte studentene en diskusjonspartner samt mulighet til å knytte kontakter og skape nettverksrelasjoner med erfarne yrkesutøvere. Mentorene fungerer som samtalepartner, kontaktbygger, inspirator og veileder i forbindelse med studentenes valg av videre karrierevei ved inntreden direkte i arbeidsmarkedet eller via videre studier først. Mentorene får førstehåndsinnsikt i hvordan avgangsstudentene tenker og prioriterer og hva de studerer.
Årets program skal etableres nå i høst med varighet gjennom inneværende studieår med formell avslutning til våren. I løpet av programperioden på ca 6 måneder vil det bli avholdt en startsamling for mentorene og studentene i høst og ytterligere tre felles programsamlinger i vårhalvpåret, alle etter arbeidstid (se datoer i slutten av dette dokumentet). I tillegg er det ønskelig og viktig at mentor og student møtes til individuelle samtaler med jevne mellomrom, vi anbefaler en gang i måneden.Hver mentor får ansvar for én student. Mentoren kun skal være en samtalepartner i studentens videre karriereutvikling, og at det ikke forventes at mentoren skal skaffe jobb til studenten. Det ventes heller ikke at en mentor kan svare på alle studentenes spørsmål, men erfaringsmessig har vi sett at mentorer kan koble inn eget nettverk der de selv kanskje ikke har førstehåndskjennskap. Det vil bli gitt konkrete eksempler på dette under introduksjonen til programmet på startsamlingen.Fellessamlingene gjennomføres etter arbeidstid, enten på Campus eller hos en samarbeidspartner eller ute i en bedrift i nærheten. Den første samlingen blir en introduksjon til programmet. Møtene mellom student og mentor avtales individuelt. En egen prosessleder fra Universitets side er tilgjengelig for support og oppfølging for mentorene og studentene i hele perioden.

Hva kan dette programmet gi deg som mentor?

Som mentor får du en unik mulighet til å knytte kontakter med dagens studenter – og med de andre mentorene og USN. Dette vil gi økt kjennskap til dagens innhold i studiene. Samtidig vil du få innsikt i hva dagens studenter tenker omkring faglig relaterte spørsmål og karriere. De faglige samlingene tar opp aktuelle temaer, og byr på erfaringsutveksling og diskusjoner. De faglige plenumssamlingene vil ha temaer som vi avtaler underveis, og kan også være bedrifts-besøk. Her er noen sitater fra tidligere mentorer i programmet som gir et innblikk i hva mentorrollen kan gi deg:• Jeg prøvde å bevisstgjøre studentens selvtillit – det bevisstgjorde også min egen
• Det er alltid positivt og lærerikt å ha kontakt med unge mennesker. Utveksling av synspunkter og erfaringer over generasjonsgrensene beriker begge parter
• Dette var udelt positivt og kan anbefales
• Jeg ble med, for noe slikt ønsket jeg meg da jeg selv var student
• Interaksjon med engasjerte studenter og de andre mentorene er interessant i seg selv.

Hvordan bli med i programmet?

Det legges stor vekt på å skape nytte og relevans for alle parter i programmet, og kobling av studenter og mentorer som i størst mulig grad matcher hverandre faglig og interessemessig. Ta kontakt med USN for en uforpliktende prat eller for nærmere informasjon om mentorprogrammet:
Trond I. Østgaard
Arbeidslivskoordinator – prosjektleder for arbeidslivsmentorprogrammet
tlf. 41 17 44 71
mail: trondio@usn.no
USN har engasjert en HR-rådgiver som faglig prosessleder for programmet, som har lang erfaring fra arbeid med bl.a. utvikling av unge medarbeidere og ledertalenter i næringslivet, samt med mentoring; Beate Ryttersveen Sand.

Gjennomføring og samlinger

Hvis du ønsker å være med som mentor sender du først en kort mail til trondio@usn.no. Deretter får du et skjema med noen korte spørsmål om dine forventninger til et slikt program og en student. Sammen med dine svar må du også legge ved din CV el.l. Parallelt inviteres i disse dager studentene til å bli med i programmet. De som er interessert får et tilsvarende skjema med spørsmål om sine forventninger til programmet og en mentor. CV og svarene fra begge grupper gir et godt grunnlag for koblingene av aktuelle mentorer og studenter. Etter at vi har avklart koblingene, inviteres  alle utvalgte til kick-off/startsamling på Campus i høst. Tilbudet omfatter inntil 25 studenter med hver sin mentor i dette kullet, og har derfor nå behov for inntil 25 mentorer.
Programsamlinger Campus Bø:
– Onsdag 3. november kl. 1700-2000 (det er spesielt viktig å kunne delta fysisk på denne)
– Onsdag 26. januar kl. 1700-2000
– Onsdag 2. mars kl. 1700-2000
– Onsdag 30. april kl. 1700-2000
Programsamlinger Campus Vestfold:
– Tirsdag 26. oktober kl. 1700-2000 (det er spesielt viktig å kunne delta fysisk på denne)
– Tirsdag 18. januar kl. 1700-2000
– Tirsdag 1. mars kl. 1700-2000
– Tirsdag 5. april kl. 1700-2000