Telemarksregionen – en skjult perle i det grønne skiftet

–Vi gjennomførte nylig en undersøkelse som bekreftet det vi allerede vet; Telemarksregionen er en attraktiv region for utvikling av ny og bærekraftig industri og næringsvirksomhet. Utfordringen ligger i å gjøre dette kjent utenfor regionen vår. Det er nettopp derfor Powered by Telemark er så viktig, sier prosjektleder Siri Alfsen.

–Powered by Telemark er et prosjekt som samler næringslivet og det offentlige for å synliggjøre telemarks- regionen. Prosjektet løfter frem gode eksempler fra regionen på grønn og fremtidsrettet industri og nærings- virksomhet.

–Ved å formidle de gode historiene fra regionen vår ønsker vi å inspirere og påvirke bedrifter til å etablerer seg her, sier Alfsen.

–Industriklyngen, Industrial Green Tech, jobber for at telemarksregionen skal bli verdens første klimapositive industriregion. I tillegg er det et yrende næringsliv og Universitetet i Sørøst-Norge har flere lokasjoner i regionen. Sammensetningen av kompetanse og tett samarbeid er en av regionens største styrker. I tillegg er god geografisk beliggenhet i Norge, og i forhold til Europa et stort pluss.

–Vi har, som region, kanskje ikke gjort oss så bemerket før. Det er dette Powered by Telemark ønsker å gjøre noe med. Det er så utrolig mye bra som skjer i denne regionen om dagen, avslutter Alfsen.

Ønsker du å vite mer om telemarksregionen eller Powered by Telemark ta kontakt på post@poweredbytelemark.no