Tre klynger blir til Powered by Telemark

 

Med visjonen om å skape klodens første klimapositive industriregion har tre klynger slått seg sammen til Powered by Telemark. Regionen har lange tradisjoner med å jobbe sammen i klynger. I over 20 år har IKT Telemark vært en arena for IT-næringen. Omtrent like lenge har industribedriftene jobbet sammen i ulike klynger. Nå slår Green Industry Cluster, Industrial Green Tech og IKT Telemark seg sammen til Powered by Telemark. Navnet har i en årrekke vært brukt på et synliggjøringssprosjekt – og er for mange kjent allerede langt utenfor regionen. «Vi tror på et tettere samarbeid mellom industri og teknologiaktørene», sier styreleder Jarann Wold Pettersen.  «Ved årsskiftet startet dialogen om sammenslåing mellom de tre, og nå er fusjonen et faktum! Ny profil, nye nettsider og gamle navn og forkortelser er lagt bak oss. Vi skal sammen løfte innovasjonsprosjekter og lage delingsarenaer for folk som kan løse vår tids største utfordringer».

Daglig leder Bård Stranheim forteller at fusjonen samler 113 bedrifter og organisasjoner. «Vi har tyngepunktet i industrien i Telemark, men flere av våre medlemmer holder til langt utenfor fylket. Med Norges største punktutslipp fra landbasert industri ser vi at vi er en attraktiv samarbeidspartner for aktører med teknologi og kunnskap i verdensklasse som kan bidra til å gjøre industri grønnere globalt, ikke bare i Telemark.